|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng tiền (Cash Flow) trong doanh nghiệp là gì? Phân tích dòng tiền

17:00 | 11/06/2020
Chia sẻ
Dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow) là sự chuyển động của tiền mặt và các khoản tương đương tiền ra và vào một doanh nghiệp.
Dòng tiền (Cash Flow) trong doanh nghiệp là gì? Phân tích dòng tiền - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Rave)

Dòng tiền 

Khái niệm

Dòng tiền trong tiếng Anh là Cash Flow.

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền mặt và các khoản tương đương tiền ra và vào một doanh nghiệp.

Ở cấp độ cơ bản nhất, khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông của công ty được xác định bởi khả năng tạo ra dòng tiền dương, hay cụ thể hơn là tối đa hóa dòng tiền tự do trong dài hạn.

Dòng tiền được sử dụng như thế nào?

Đánh giá số lượng, điều chỉnh thời gian và di chuyển của dòng tiền là một trong những mục tiêu cơ bản nhất của báo cáo tài chính.

Hiểu được báo cáo lưu chuyển tiền tệ - là báo cáo dòng tiền từ hoạt động kinh doanhdòng tiền từ hoạt động đầu tư dòng tiền và dòng tiền từ hoạt động tài chính - là điều cần thiết để đánh giá tính thanh khoản, tính linh hoạt và hiệu quả tài chính tổng thể của công ty.

Dòng tiền dương cho thấy tài sản thanh khoản của công ty đang tăng lên, cho phép công ty giải quyết các khoản nợ, tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, hoàn trả tiền cho các cổ đông, thanh toán các chi phí và cung cấp thêm một bộ đệm để chống lại các thách thức tài chính trong tương lai.

Các công ty có sự linh hoạt tài chính mạnh mẽ có thể tận dụng các khoản đầu tư có lợi nhuận. Công ty với dòng tiền dương cũng có thể tồn tại được trong thời kì suy thoái, bằng cách tránh được các chi phí khó khăn tài chính.

Phân tích Dòng tiền

Chỉ số khả năng trả nợ DSCR

Ngay cả các công ty có lợi nhuận cũng có thể thất bại nếu hoạt động điều hành của họ không tạo ra đủ tiền mặt, nghĩa là dòng tiền dương để duy trì trạng thái thanh khoản.

Điều này có thể xảy ra nếu lợi nhuận bị ràng buộc bởi các tài khoản tồn đọng phải thu và hàng tồn kho dự trữ quá mức, hoặc nếu một công ty chi quá nhiều cho đầu tư tài sản cố định.

Do đó, các nhà đầu tư và chủ nợ muốn biết liệu công ty có đủ tiền và các khoản tương đương tiền để giải quyết các khoản nợ ngắn hạn hay không. Để xem liệu một công ty có thể đáp ứng các khoản nợ hiện tại của mình bằng tiền mặt mà nó tạo ra từ hoạt động hay không, các nhà phân tích nhìn vào chỉ số khả năng trả nợ DSCR:

      Chỉ số khả năng trả nợ DSCR = Thu nhập ròng từ hoạt động / Nghĩa vụ nợ ngắn hạn

Tính thanh khoản cũng cho chúng ta biết rất nhiều về công ty. Một công ty có thể có rất nhiều tiền mặt vì nó đang thế chấp cho tăng trưởng tiềm năng trong tương lai của mình bằng cách bán hết tài sản dài hạn hoặc đang chịu các khoản nợ.

Dòng tiền tự do

Để hiểu được lợi nhuận thực sự của doanh nghiệp, các nhà phân tích nhìn vào dòng tiền tự do. Đó là một thước đo thực sự hữu ích về hiệu quả tài chính – giá trị hơn là thu nhập ròng - bởi vì dòng tiền tự do cho thấy số tiền mà công ty còn lại để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc thưởng cho các cổ đông, sau khi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc đã trả nợ .

               Dòng tiền dự do = Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh - Chi phí đầu tư

Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay

Để đo lường tổng dòng tiền tự do của một công ty, hãy sử dụng dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay. Đây là dòng tiền của một công ty không bao gồm các khoản thanh toán lãi và nó cho thấy công ty có bao nhiêu tiền mặt trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng