|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tài trợ dòng tiền (Cashflow finance) là gì? Đặc điểm của Tài trợ dòng tiền

13:52 | 26/03/2020
Chia sẻ
Tài trợ dòng tiền (tiếng Anh: Cashflow finance) là phương thức hỗ trợ tài chính, cho phép thu hẹp khoảng cách tài trợ được tạo ra trong khoảng thời gian từ khi hóa đơn được phát hành cho người mua đến khi người mua thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ.
Tài trợ dòng tiền (Cashflow finance) là gì? Đặc điểm của Tài trợ dòng tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Blitzo Studio.

Tài trợ dòng tiền

Khái niệm

Tài trợ dòng tiền trong tiếng Anh là Cashflow finance.

Tài trợ dòng tiền là phương thức hỗ trợ tài chính, cho phép thu hẹp khoảng cách tài trợ được tạo ra trong khoảng thời gian từ khi hóa đơn được phát hành cho người mua đến khi người mua thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ. 

Do đó, tài trợ dòng tiền hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn tài chính cần thiết để giao đơn đặt hàng từ người mua. Chứng từ chính cho tài trợ dòng tiền là hóa đơn bán hàng. Tài trợ dòng tiền còn được gọi là tài chính bán hàng và bao gồm các giải pháp tài chính cụ thể như bao thanh toán và chiết khấu hóa đơn.

Đặc điểm của tài trợ dòng tiền

Tài trợ dòng tiền sử dụng một cơ sở tín dụng quay vòng trong đó các hóa đơn mới nhận được sẽ được cung cấp nguồn tài trợ mới. Nguồn thu nhập để trả lại khoản vay là ở những đơn vị nợ phải giải quyết các hóa đơn chưa thanh toán. Loại tài trợ này cũng được gọi là bao thanh toán, chiết khấu hóa đơn hoặc tài trợ bán hàng/hóa đơn.

Tài trợ dòng tiền cho phép doanh nghiệp giải phóng số tiền mà khách hàng còn nợ (khoản phải thu) để tài trợ cho tăng trưởng kinh doanh hoặc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hàng ngày. Hạn mức tín dụng đối với cơ sở quay vòng bị xử phạt dựa trên đánh giá rủi ro tín dụng của người vay.

Hai loại hình chính của tài trợ dòng tiền là truy đòi hoặc không truy đòi. Hình thức bao thanh toán truy đòi mặc định rằng rủi ro không thanh toán của khách hàng được bảo hiểm bởi đơn vị nợ (người bán). Trong khi đó, bao thanh toán không truy đòi mặc định rằng người cho vay mặc định rủi ro không thanh toán của khách hàng.

Đối với cả bao thanh toán truy đòi và không truy đòi, người cho vay hỗ trợ kiểm soát và thu thập tín dụng bằng cách cung cấp cho người bán các dịch vụ giúp quản lí sổ cái bán hàng bằng cách phát hành báo cáo và cung cấp dịch vụ kiểm soát tín dụng thông qua thư hoặc gọi điện thoại cho người mua dưới sự kiểm soát tín dụng. 

Tuy nhiên, dịch vụ chiết khấu hóa đơn bí mật là một dịch vụ có sẵn cho các doanh nghiệp muốn khách hàng không biết về sự tham gia của người cho vay. Nó hoạt động đơn giản, với ít thủ tục hành chính, theo đó doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lí thanh toán của khách hàng và kiểm soát tín dụng.

Bao thanh toán không truy đòi đắt hơn truy đòi, vì sau này rủi ro được bảo hiểm bởi người cho vay. Các loại chi phí liên quan đến tài trợ tiền mặt bao gồm:

- Phí chiết khấu - đặc điểm tương tự như lãi suất, trong đó tỉ lệ phần trăm của giá trị khoản vay sẽ được tính theo tỉ lệ phần trăm trên lãi suất cơ bản (thường từ 2,5% đến 3,5% so với lãi suất cơ bản)

- Phí dịch vụ - được tính theo tỉ lệ phần trăm của doanh số kinh doanh và thường nằm trong khoảng từ 0,5% đến 3%. Khoản phí này sẽ tăng nếu bảo vệ nợ xấu cũng được bao gồm.

Chi phí cao hay thấp phụ thuộc vào qui mô của tổ chức có chi phí kiểm soát tín dụng cho doanh nghiệp.

Ưu điểm của tài trợ dòng tiền

- Nhu cầu vốn lưu động thấp hơn cho doanh nghiệp

- Yêu cầu bảo đảm phi tài sản - hình thức bảo đảm chính là hóa đơn

- Tài trợ có thể mở rộng phục vụ cho sự phát triển nhanh chóng của một doanh nghiệp

- Tài trợ có sẵn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

- Tiền có sẵn trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành hóa đơn.

Nhược điểm của tài trợ dòng tiền

- Nguồn vốn sẵn có sẽ giảm khi doanh số giảm

- Có thể không phù hợp với mọi lĩnh vực kinh doanh

- Việc quản trị liên tục là cần thiết để đảm bảo tài trợ có sẵn.

(Theo ACCA Global)

Hoàng Vy

Bộ Công an yêu cầu ba ngân hàng rà soát các dịch vụ liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức tra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.