|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cổ phiếu chưa phát hành (Unissued Stock) là gì? Đặc điểm cổ phiếu chưa phát hành

17:27 | 04/06/2020
Chia sẻ
Cổ phiếu chưa phát hành (tiếng Anh: Unissued Stock) là một loại cổ phiếu công ty không được lưu hành hoặc bán ra cho nhân viên hoặc cho công chúng nói chung.
Cổ phiếu chưa phát hành (Unissued Stock) là gì? Đặc điểm cổ phiếu chưa phát hành - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Investopedia

Cổ phiếu chưa phát hành

Khái niệm

Cổ phiếu chưa phát hành trong tiếng Anh là Unissued Stock.

Cổ phiếu chưa phát hành là một loại cổ phiếu công ty không được lưu hành hoặc bán ra cho nhân viên hoặc cho công chúng nói chung. Như vậy, các công ty không in chứng nhận cổ phần cho bất kì cổ phiếu chưa phát hành. Tổng số cổ phiếu chưa phát hành thường được giữ trong kho bạc của công ty. Số lượng cổ phiếu chưa phát hành thường không có liên quan đến các cổ đông.

Đặc điểm cổ phiếu chưa phát hành

Khi một công ty niêm yết, nó cho phép một số lượng cổ phần nhất định được phát hành dựa theo điều lệ hoặc các điều khoản của công ty. Những cổ phiếu này được gọi là cổ phiếu được phép phát hành. Cổ phiếu được phép phát hành bao gồm tất cả các cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư, nhân viên, cũng như bất kì cổ phiếu nào không được bán. Cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư, nhân viên được gọi là cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi cổ phiếu nào không được bán được gọi là cổ phiếu chưa phát hành.

Số lượng cổ phiếu chưa phát hành có thể được tính bằng cách lấy tổng số cổ phiếu phép phát hành và trừ đi số lượng cổ phiếu lưu hành và cổ phiếu quĩ. Cổ phiếu quĩ là lượng cổ phiếu được mua lại bởi một công ty.

Cổ phiếu chưa phát hành không liên quan đến các cổ đông hiện tại bởi nó không đủ điều kiện để có quyền biểu quyết hoặc trả cổ tức. Nhưng điều này có thể thay đổi, vì họ có thể đưa ra khả năng pha loãng giá trị của quyền sở hữu cổ đông hiện tại và giá trị cổ phiếu nên công ty phát hành thêm cổ phiếu trong tương lai.

Cổ phiếu chưa được phát hành có thể làm loãng giá trị cổ đông hiện tại nếu một công ty quyết định phát hành nhiều cổ phiếu hơn trong tương lai.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư chú ý đến kế hoạch phát hành cổ phiếu chưa được phát hành trước đó để tìm dự đoán các sự kiện hoặc diễn biến tiềm năng như chia tách cổ phiếu, phát hành quyền chọn, kế hoạch tài trợ kêu gọi phát hành cổ phiếu, có thể làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). 

Mặc dù chúng là một nguồn pha loãng quyền sở hữu và thu nhập tiềm năng cho các nhà đầu tư, cổ phiếu chưa phát hành không được bao gồm trong việc tính toán EPS pha loãng. Nhưng việc tính toán EPS có tính đến khả năng các chứng khoán chuyển đổi được chuyển đổi thành vốn cổ phần cũng như các quyền chọn cổ phiếu được cấp nhưng chưa được thực hiện.

Cổ phiếu chưa phát hành so với cổ phiếu quĩ

Cổ phiếu chưa phát hành không giống với cổ phiếu quĩ. Cổ phiếu quĩ đại diện cho bất kì cổ phiếu nào đã được phát hành và bán, nhưng sau đó đã được công ty mua lại. Nhưng ranh giới giữa hai loại cổ phiếu có thể hơi mờ nhạt, vì một số công ty có thể niêm yết các cổ phiếu quĩ là cổ phiếu chưa được phát hành.

Các công ty niêm yết cổ phiếu quĩ là cổ phiếu chưa phát hành có điều lệ công ty cho phép phát hành một số lượng lớn cổ phiếu để cung cấp sự linh hoạt tối đa trong trường hợp cần bán thêm cổ phiếu trong tương lai. 

(Theo Investopedia)

Lê Huy