|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Indirect Method) là gì? Nguyên tắc lập

09:20 | 12/06/2020
Chia sẻ
Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow Indirect Method) là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Indirect Method) là gì? Nguyên tắc lập - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Gocardless)

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền 

Khái niệm

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền trong tiếng Anh là Cash Flow Indirect Method.

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phương pháp gián tiếp sử dụng tăng và giảm trong các dòng mục của bảng cân đối kế toán để sửa đổi phần dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, từ phương pháp kế toán dồn tích sang phương pháp kế toán tiền mặt.

Phương pháp khác để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phương pháp trực tiếp, một phương pháp ghi nhận các dòng tiền ra và dòng tiền vào thực tế được thực hiện trong kì báo cáo.

Nguyên tắc lập báo cáo theo Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền

Theo phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền, các dòng tiền ra và dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các mục không phải bằng tiền, thay đổi trong kì của hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản ảnh hưởng đến tiền từ hoạt động đầu tư.

Ví dụ về Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền

Ví dụ, theo phương pháp kế toán dồn tích, doanh thu được ghi nhận khi kiếm được, không nhất thiết phải nhận tiền mặt.

Nếu một khách hàng mua một món hàng trị giá $500 bằng tín dụng, việc bán hàng đã được thực hiện nhưng tiền mặt vẫn chưa được nhận. Doanh thu vẫn được ghi nhận trong tháng bán hàng.

Phương pháp gián tiếp của báo cáo lưu chuyển tiền tệ cố gắng ghi nhận theo phương thức kế toán tiền mặt để mô tả dòng tiền mặt ra và vào thực tế trong kì.

Trong ví dụ này, tại thời điểm bán, một khoản ghi nợ sẽ được thực hiện cho các khoản phải thu và khoản tín dụng cho doanh thu bán hàng với số tiền là $500. Bên nợ sẽ ghi nhận tăng các khoản phải thu, sau đó được hiển thị trên bảng cân đối kế toán.

Theo phương pháp gián tiếp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ thể hiện thu nhập ròng trên dòng đầu tiên. Các dòng tiếp theo sẽ hiển thị tăng và giảm trong tài khoản tài sản và nợ, và các mục này sẽ được cộng hoặc trừ vào thu nhập ròng dựa trên tác động tiền mặt của món hàng đó.

Trong ví dụ này, không nhận được tiền mặt nhưng doanh thu $500 đã được ghi nhận. Do đó, thu nhập ròng đã bị cường điệu bởi số tiền này trên cơ sở tiền mặt.

Phần bù được đặt trong chi tiết tài khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán. Cần phải có một sự giảm trong thu nhập ròng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ với số tiền tăng $500 vào các khoản phải thu do bán hàng này. Nó sẽ được hiển thị dưới dạng "Tăng khoản phải thu".

Phương pháp trực tiếp so với Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền

Mặc dù tổng tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh là như nhau theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp, nhưng thông tin được trình bày theo định dạng khác nhau.

Theo phương pháp trực tiếp, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được trình bày dưới dạng dòng tiền ra và dòng tiền vào thực tế trên cơ sở tiền mặt, mà không lấy từ thu nhập ròng theo cơ sở kế toán dồn tích.

Các phần dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại giống nhau theo cả phương pháp gián tiếp và trực tiếp.

Nhiều kế toán viên thích phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền vì nó đơn giản để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bằng cách sử dụng thông tin từ hai báo cáo tài chính là báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Hầu hết các công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, vì vậy báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán sẽ có số liệu phù hợp với phương pháp này.

Tuy nhiên, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) của Mỹ lại ưu tiên các công ty sử dụng phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền vì nó cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về dòng tiền vào và ra khỏi một doanh nghiệp.

Nhưng nếu phương pháp trực tiếp được sử dụng, kế toán viên vẫn nên thực hiện đối chiếu báo cáo lưu chuyển tiền tệ với bảng cân đối kế toán để đảm bảo.

(Theo Investopedia  Điều 114 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Minh Hằng

Nguồn cơn khiến chứng khoán lao dốc và chiến lược cơ cấu tài khoản sau phiên VN-Index mất gần 40 điểm
Thị trường chứng khoán giảm sâu phiên 25/9 với hàng trăm mã giảm sàn. Giới phân tích nhận định đà rơi của thị trường đến từ loạt yếu tố như áp lực chốt lời, lo ngại về chính sách lãi suất, áp lực giải chấp ở một số mã.