|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kết quả làm việc (Employee performance) là gì?

10:49 | 26/05/2020
Chia sẻ
Kết quả làm việc (tiếng Anh: Employee performance) là công cụ để đánh giá hiệu quả của từng cá nhân, nhóm và tổ chức.
Kết quả làm việc (Employee performance) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Bloomtips)

Kết quả làm việc

Khái niệm

Kết quả làm việc trong tiếng Anh gọi là: Employee performance.

Kết quả làm việc là kết quả của việc tiến hành các công việc mà tổ chức giao trách nhiệm thực hiện cho nhân sự của tổ chức (Cascio, 1989). Armstrong (1991) kết quả của một công việc là việc hoàn thiện một nhiệm vụ được giao tại thời điểm nào đó.

Vậy, kết quả làm việc là đầu ra hoặc là kết quả của hành vi thực hiện công việc. Hành vi này được thực hiện bởi từng cá nhân riêng lẻ, xuất phát từ việc được giao trách nhiệm thực hiện từ tổ chức.

Kết quả làm việc có thể đo lường được, là những tiêu chuẩn dự báo hoặc những tiêu chuẩn chủ chốt được qui định trong một khuôn khổ, là công cụ để đánh giá hiệu quả của từng cá nhân, nhóm và tổ chức.

Các yếu tố dự đoán, đo lường kết quả làm việc

Hunter & Hunter (1984) liệt kê những khía cạnh có thể dự đoán được kết quả làm việc tương lai gồm: kết quả thực hiện công việc trong quá khứ, kiến thức về công việc, các kĩ năng liên quan đến hoạt động tâm trí, khả năng nhận thức, kĩ năng xã hội, và thái độ liên quan đến công việc.

Viswesvaran và các cộng sự (1996) đưa ra 10 khía cạnh để đo lường kết quả làm việc: kết quả làm việc tổng thể, năng suất, chất lượng, lãnh đạo, khả năng giao tiếp, khả năng quản lí, nỗ lực, khả năng làm việc giữa các cá nhân, kiến thức về công việc và phù hợp hoặc được chính quyền chấp nhận.

Beh & Rose (2007) xác định 7 khía cạnh đo lường kết quả làm việc gồm: nỗ lực, sự phù hợp, thời gian, công việc, quyền được giao, cam kết và sự vượt trội.

Kết quả làm việc trong mô hình nghiên cứu của Manouchehr và các cộng sự (2010) được đo bởi 5 yếu tố: sự sắp xếp công việc, nhận biết mức độ ưu tiên của công việc, tự quyết định, hoàn thành công việc đúng thời gian, tiết kiệm.

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng của các khía cạnh trong thang đo kết quả việc thực hiện như:

Đạt mục tiêu, năng lực, chất lượng, sự đóng góp cho nhóm, quan tâm đến khách hàng, quan hệ công việc, năng suất lao động, tính linh hoạt, mục tiêu kĩ năng/ học tập, sắp xếp hài hòa mục tiêu cá nhân với mục đích của tổ chức, nhận thức về hoạt động kinh doanh, nhận thức về hoạt động tài chính. 

(Tài liệu tham khảo: Phân tích môi trường làm việc nơi công sở tác động đến kết quả làm việc của nhân viên tại Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyễn Lê Thảo Vy, Tạp chí Công thương, 2020)

Tuyết Nhi

30 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức, cao nhất 100% bằng tiền mặt
Từ ngày 4/10 đến 10/10, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 30 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, bằng tiền mặt hoặc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Trong đó có những cái tên như Ngân hàng MSB, Gemadept, Mía đường Sơn La, Chứng khoán BSC, …