Kiến thức Kinh tế

Sự gắn bó với tổ chức (Organizational Commitment - OC) là gì?

09:38 | 21/05/2020

Chia sẻ

Sự gắn bó với tổ chức (tiếng Anh: Organizational Commitment - OC) là tình trạng mà nhân viên gắn bó/hỗ trợ để tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.
Sự gắn bó với tổ chức (Organizational Commitment - OC) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Gettyimages)

Sự gắn bó với tổ chức

Khái niệm

Sự gắn bó với tổ chức trong tiếng Anh gọi là: Organizational Commitment - OC.

Sự gắn bó với tổ chức (sự gắn bó tình cảm với tổ chức - SGB) là tình trạng mà nhân viên gắn bó/hỗ trợ để tổ chức đạt được các mục tiêu của mình. SGB này bao gồm mức độ nhận biết, tham gia và lòng trung thành.

Điều này làm cho nhân viên sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ vượt mong đợi, đóng góp những sáng kiến giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn (Meyer & Herscovitch, 2001).

Những nhân viên nếu gắn bó bằng tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ sẽ có nhiều động lực cao hơn các nhân viên khác. Nhìn chung, SGB làm cho nhân viên đóng góp nhiều hơn và duy trì lâu dài với công ty (Paul, 1997).

Mối quan hệ giữa sự thỏa mãn trong công việc và sự gắn bó với tổ chức

Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng sự thỏa mãn trong công việc (STM) bao gồm: thỏa mãn chung và thỏa mãn theo thành phần. Thỏa mãn chung là trạng thái mà người lao động có định hướng rõ ràng và thực sự thích thú; có suy nghĩ, cảm xúc tích cực đối với kết quả công việc; được đáp ứng những mong muốn hay nhu cầu từ tổ chức.

Trong khi đó, thỏa mãn theo thành phần chính là các khía cạnh làm cho người lao động cảm thấy hài lòng trong công việc như: bản chất công việc, thăng tiến, tiền lương, đồng nghiệp, giám sát của cấp trên, môi trường làm việc, phụ cấp/thưởng và giao tiếp thông tin.

Nếu một nhân viên cảm thấy thỏa mãn thực sự trong công việc, họ sẽ gắn bó, cống hiến, sáng tạo và hỗ trợ cho tổ chức bất cứ lúc nào và khi nào tổ chức cần (Michael, 2014).

Eliyana và các cộng sự (2012) cho rằng việc gắn bó với tổ chức chịu sự tác động của các nhân tố như: Khả năng sử dụng kĩ năng; Chế độ lương và đãi ngộ; Đồng nghiệp; Sự công nhận; Thành tích; và Điều kiện làm việc.

Và các thành phần thể hiện STM như: Tiền lương; Đặc điểm công việc; Thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Mối quan hệ với cấp trên; Môi trường làm việc; Tuyển dụng nhân sự; và Sự hứng thú sẽ tác động đến SGB thông qua các thành phần như: Gắn bó tình cảm; Gắn bó duy trì; Gắn bó đạo đức (Nhật và Trang, 2015; Khan & Jan, 2015).

(Tài liệu tham khảo: Ảnh hưởng của thỏa mãn trong công việc đến sự gắn bó tình cảm của nhân viên ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, TS. Tăng Trí Hùng, Đặng Thế Hiển, Lê Văn Thông, Tạp chí Công thương, 2020)

Tuyết Nhi