Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietnam Timber and Forest Product Association - VIFORES) là gì?

16:39 | 08/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Timber and Forest Product Association) là một tổ chức phi chính phủ với sự tham gia tự nguyện của các doanh nghiệp và các nhà quản lí, khoa học, kĩ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam.
logo-%20vietfores

Hình minh hoạ (Nguồn: goviet)

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Timber and Forest Product Association - VIFORES.

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ với sự tham gia tự nguyện của các doanh nghiệp và các nhà quản , khoa học, thuật thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và phát triên rừng (trồng rừng), khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất nhập khẩu gỗ, lâm sản trên phạm vi toàn quốc.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, họp tác, hỗ trợ nhau giữa các thành viên về kinh tế - thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh.

Bảo vệ và phát triển một nền Lâm nghiệp bền vững, đa dạng sinh học, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động.

Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp , kinh tế, khoa học công nghệ, thuật, quản cho các thành viên, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp với nhau và với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, thiết lập và phát triển môi quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp với các đồi tác trong và ngoài nước theo qui đinh của pháp luật.

3. Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để phản ánh đề đạt với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

4. Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước và các hoạt động về giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp hội thảo, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước theo đúng qui định của pháp luật.

5. Tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thúc, năng lực quản , khoa học. công nghệ... cho các doanh nghiệp, khuyến khích giúp đỡ các tài năng kinh doanh, sản xuất theo qui định của pháp luật.

6. Xuất bản tạp chí, tập san, bản tin và các tài liệu phổ biến thuật và quản kinh tế theo qui định của pháp luật.

7. Gia nhập các tồ chức phi chính phủ trong lĩnh vực lâm nghiệp trong khu vưc Đông Nam Á và các nước trên thế giới theo qui định của pháp luật.

8. Pháp nhân trực thuộc Hiệp hội: Tuỳ theo điều kiện thực tế, Hiệp hội có thể thành lập một số đơn vị hoạt động sản xuất, dịch vụ, tư vấn... Việc thành lập các đơn vị này phải tuân theo các qui định của pháp luật.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam)

Diệu Nhi