Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Kinh doanh Vàng (Vietnam Gold Traders Association - VGTA) là gì?

12:02 | 08/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Kinh doanh Vàng (tiếng Anh: Vietnam Gold Traders Association - VGTA) là một tổ chức nghề nghiệp tự nguyện, phi Chính phủ, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh vàng.
vangtg

Hình minh hoạ (Nguồn: infonet)

Hiệp hội Kinh doanh Vàng

Khái niệm

Hiệp hội Kinh doanh Vàng có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vietnam Gold Traders Association, viết tắt là VGTA.

Hiệp hội Kinh doanh Vàng là một tổ chức nghề nghiệp tự nguyện, phi Chính phủ, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh vàng (bao gồm kinh doanh vàng trang sức, vàng mĩ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng tiêu chuẩn quốc tế).

Mục đích hoạt động của Hiệp hội là phối hợp các hoạt động của hội viên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên, đồng thời đảm bảo lợi ích quốc gia.

Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tập hợp nghiên cứu và tham khảo ý kiến của Hội viên để phản ánh và đề đạt, kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh tế và môi trường kinh doanh trong lĩnh vực vàng, kim loại quí, đá quí và hàng trang sức ở Việt Nam.

2. Cung cấp thông tin, hướng dẫn, tư vấn về thương mại, pháp , kinh tế và thuật trong lĩnh vực vàng, kim loại quí, đá quí và hàng trang sức cho các Hội viên hoặc các Hiệp hội cùng ngành nghề trong và ngoài nước.

3. Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn về các chủ đề thương mại, pháp , kinh tế và thuật trong lĩnh vực vàng, kim loại quí, đá quí và hàng trang sức để các bên hữu quan trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

4. Tổ chức, tham dự và giúp đỡ các Hội viên tham dự các cuộc hội chợ, triển lãm chuyên ngành vàng, kim loại quí, đá quí và hàng trang sức và các hoạt động tương tự khác ở trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

5. Giúp Hội viên, Hiệp hội cùng ngành nghề quảng cáo và tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của họ trong lĩnh vực vàng, kim loại quí, đá quí và hàng trang sức ở trong và ngoài nước.

6. Tổ chức việc đào tạo bằng các hình thức thích hợp để giúp các Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

7. Giúp các Hội viên với nhau hoặc giữa các Hội viên với bên ngoài giải quyết những tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải hoặc đưa ra pháp luật với tổn thất thấp nhất.

8. Cung cấp các dịch vụ phiên dịch, biên dịch, soạn thảo các văn bản, thông tin liên lạc và các phương tiện khác nhằm tạo thuận lợi cho Hội viên, các Hiệp hội cùng ngành nghề khác tiến hành các hoạt động kinh tế ở Việt Nam và nước ngoài theo qui định của pháp luật.

9. Phát hành báo chí, tạp chí, chuyên san bằng tiếng Việt và tiếng Anh để tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu các hoạt động của Hiệp hội và các Hội viên theo qui định của pháp luật.

10. Đại diện cho các Hội viên tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế về lĩnh vực sản xuất - kinh doanh vàng, kim loại quí, đá quí và hàng trang sức khi có sự thống nhất của cơ quan quản Nhà nước. 

Liên kết và hợp tác với các hiệp hội trong và ngoài nước, các tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức quốc tế có chức năng, chuyên ngành phù hợp với tính chất và mục đích của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

Giúp Hội viên thiết lập và phát triển quan hệ với các bạn hàng trong và ngoài nước, giúp các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề của nước ngoài thiết lập và phát triển quan hệ với bạn hàng là Hội viên của Hiệp hội.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hiệp hội Kinh doanh Vàng)

Diệu Nhi