Kiến thức Kinh tế

Fitch Ratings là gì? Fitch Ratings và xếp hạng tín dụng các quốc gia

18:13 | 13/04/2020

Chia sẻ

Fitch Ratings là một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế có địa chỉ ở New York và London. Fitch xếp hạng dựa trên các yếu tố như loại nợ mà công ty nắm giữ và mức độ nhạy cảm của nó đối với những thay đổi mang tính hệ thống như lãi suất.
Fitch Ratings là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: www.romania-insider.com

Fitch Ratings

Khái niệm

Fitch Ratings là một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế có địa chỉ ở New York và London. Fitch xếp hạng dựa trên các yếu tố như loại nợ mà công ty nắm giữ và mức độ nhạy cảm của nó đối với những thay đổi mang tính hệ thống như lãi suất.

Nội dung

Các nhà đầu tư sử dụng xếp hạng của Fitch như một hướng dẫn để các khoản đầu tư sẽ không bị vỡ nợ và sau đó mang lại lợi nhuận bền vững.

Cùng với Moody's và Standard & Poor's (S&P's), Fitch là một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu trên thế giới. Hệ thống xếp hạng của Fitch Ratings rất giống với S&P ở chỗ cả hai đều sử dụng hệ thống chữ cái.

Fitch Ratings xếp hạng như sau:

Các mức đầu tư (Investment grade)

+ AAA: các công ty có chất lượng đặc biệt cao (có uy tín, dòng tiền ổn định)

+ AA: chất lượng cao; rủi ro cao hơn một chút so với AAA

+ A: rủi ro vỡ nợ thấp; dễ bị tổn thương hơn bởi các yếu tố kinh doanh hoặc kinh tế

+ BBB: khả năng vỡ nợ thấp; yếu tố kinh doanh hoặc kinh tế bất lợi có thể ảnh hưởng xấu đến công ty

Các mức không đầu tư (Non-investment grade)

+ BB: rủi ro vỡ nợ cao, dễ bị tổn thương hơn khi điều kiện kinh doanh hoặc kinh tế thay đổi bất lợi; vẫn linh hoạt về tài chính

+ B: tình hình tài chính đang đi xuống; mang tính đầu cơ cao

+ CCC: có khả năng vỡ nợ

+ CC: khả năng vỡ nợ cao

+ C: quá trình vỡ nợ hoặc tương tự vỡ nợ đã bắt đầu

+ RD: nhà phát hành không có khả năng thanh toán các khoản nợ

+ D: vỡ nợ

Fitch Ratings và xếp hạng tín dụng các quốc gia

Fitch cung cấp xếp hạng tín dụng mô tả khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mỗi quốc gia. Xếp hạng tín dụng quốc gia có sẵn cho các nhà đầu tư để giúp họ hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro liên quan đến đầu tư vào một quốc gia cụ thể.

Các quốc gia sẽ mời Fitch Ratings và các tổ chức xếp hạng tín dụng khác đánh giá môi trường kinh tế, chính trị và tình hình tài chính của họ để xác định xếp hạng. Xếp hạng tín dụng quốc gia đặc biệt với các quốc gia đang phát triển, vì nó hỗ trợ trong việc tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Mai Phạm