|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là gì? Cách xác định doanh thu hòa vốn

16:42 | 25/09/2019
Chia sẻ
Doanh thu hòa vốn (tiếng Anh: Break even revenue) là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn. Người ta thường xác định doanh thu hòa vốn trong hai trường hợp doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm.
Saturday, July 14,2018 • 5pm to 8pm (1)

Hình minh họa

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue)

Định nghĩa

Doanh thu hòa vốn trong tiếng Anh là Break even revenue. Doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn.

Sản lượng hòa vốn (Break even volume) là sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù đắp chi phí bỏ ra, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Cách xác định doanh thu hòa vốn

TH1: Doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng hay một loại sản phẩm

Doanh thu hòa vốn Dth được xác định bằng cách lấy sản lượng hòa vốn nhân với giá bán Dt = SLh x g

Lưu ý: Doanh thu hòa vốn còn có thể xác định bằng cách khác. 

Từ công thức (3) ta có: 

Dth = (Đp : lb) x g 

Từ đây ta có: Dth = Đp : (lb : g) 

Hay Dth = Tổng định phí : Tỉ suất lãi trên biến phí

TH2: Doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng hay nhiều loại sản phẩm

Bước 1: Xác định tỉ lệ kết cấu doanh thu của các mặt hàng tiêu thụ

Tỉ lệ kết cấu doanh thu của từng mặt hàng = Doanh thu từng mặt hàng/Tổng doanh thu x 100%

Bước 2: Xác định tỉ suất lợi nhuận trên chi phí biến đổi bình quân của các mặt hàng

Bước 3: Xác định doanh thu hòa vốn chung

Dth = Đp/Lb%

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng.

Doanh thu hòa vốn từng mặt hàng = Doanh thu hòa vốn chung x Tỉ lệ kết cấu doanh thu từng mặt hàng

Sản lượng hòa vốn từng = Doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng mặt hàng / Giá bán từng mặt hàng

Ví dụ 1

Với số liệu của công ty may Hưng Thịnh (đơn vị: 1.000 đồng)

Chỉ tiêuTổng sốTính cho một sản phẩm
Doanh thu

300.000

(tính trên 1.000 áo)

300
Chi phí nguyên liệu trực tiếp150.000150
Chi phí nhân công trực tiếp20.00020
Chi phí sản xuất chung biến đổi5.0005
Tổng chi phí biến đổi175.000175
Lãi trên biến phí125.000125
Chi phí cố định37.00037
Lợi nhuận88.00088

Từ số liệu của Công ty may Hưng Thịnh, chúng ta sẽ xác định được doanh thu hòa vốn như sau:

Cách 1:

Định phí = 37.000 (nghìn đồng)

Chi phí biến đổi đơn vị: 175 (nghìn đồng)

Lãi trên biến phí đơn vị: lb = 125 (nghìn đồng)

Ta có: SLh = 37.000/125 = 296 (sản phẩm)

Doanh thu hòa vốn sẽ là: 296 x 300 = 88.800 (nghìn đồng)

Cách 2:

Dth = 37.000 : 41,67% = 88.800 (nghìn đồng)

Ví dụ 2

Công ty may Hưng Thịnh sản xuất ba loại sản phẩm TH 10, TH 14, TH 20 Trong năm công ty tiêu thụ được 2.000 sản phẩm TH 10, 1.000 sản phẩm TH 14 và 1.000 sản phẩm TH 20 với giá bán tương ứng là 200 (nghìn đồng), 300 (nghìn đồng) và 250 (nghìn đồng). 

Báo cáo về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cho ba sản phẩm này như sau:

Chỉ tiêuTH 10TH 14TH 20Tổng số
1. Doanh thu (đvt: 1.000đồng)

400.000

300.000

250.000

950.000

2. Biến phí

260.000

175.000

175.000

610.000

3. Lãi trên biến phí

140.000

125.000

75.000

340.000

4. Tỉ suất lãi trên biến phí

35%

41,67%

30%

35,79%
5. Định phí


150.000
6. Lợi nhuận


190.000

Mức lãi 190.000 (nghìn đồng) cũng như doanh thu 950.000 (nghìn đồng) ứng với cả ba loại sản phẩm. Vậy với doanh thu là bao nhiêu thì công ty đạt được điểm hòa vốn, và tại đó sản lượng của từng sản phẩm sẽ là bao nhiêu?

Lời giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ kết cấu doanh thu của các mặt hàng tiêu thụ

Sản phẩm TH 10: (400.000 : 950.000) x 100% = 42,1% 

Sản phẩm TH 14: (300.000 : 950.000) x 100% = 31,6% 

Sản phẩm TH 20: (250.000 : 950.000) x 100% = 26,3%

Bước 2: Xác định tỉ suất lợi nhuận trên chi phí biến đổi bình quân của các mặt hàng 

Lb% = 340.000 : 950.000 = 35,79%

Bước 3: Xác định doanh thu hòa vốn chung

Dth = 150.000: 35,79% = 419.118 (nghìn đồng)

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng

Mặt hàngDoanh thu hòa vốnGiá bánSản lượng hòa vốn
TH 10419.118 x 42,1% = 176.471

200883
TH 14419.118 x 31,6% = 132.353

300441
TH 20419.118 x 26,3% = 110.294

250441

Như vậy để đạt được hòa vốn, Công ty may Hưng Thịnh phải thực hiện được doanh số cho sản phẩm TH10, TH14, TH20 lần lượt là 176.471, 132.353 và 110.294 nghìn đồng. Về hiện vật sẽ lần lượt là 883, 441 và 441 sản phẩm.

(Tài liệu tham khảo: Cách ứng xử của chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận, Tổ hợp giáo dục Topica)

Minh Lan

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.