|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Sản lượng hòa vốn (Break even volume) là gì? Cách xác định sản lượng hòa vốn

15:59 | 25/09/2019
Chia sẻ
Sản lượng hòa vốn (tiếng Anh: Break even volume) là sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù đắp chi phí bỏ ra, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.
Saturday, July 14,2018 • 5pm to 8pm

Hình minh họa

Sản lượng hòa vốn (Break even volume)

Định nghĩa

Sản lượng hòa vốn trong tiếng Anh là Break even volumeSản lượng hòa vốn là sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù đắp chi phí bỏ ra, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Tại mức sản lượng hòa vốn, doanh nghiệp không có lãi cũng không bị lỗ.

Các thuật ngữ liên quan

Điểm hòa vốn (Break Even Point, viết tắt: BEP) là điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí.

Doanh thu hòa vốn là doanh thu của sản lượng hòa vốn. Doanh thu hòa vốn Dth được xác định bằng cách lấy sản lượng hòa vốn nhân với giá bán Dth = SLh x g.

Cách xác định sản lượng hòa vốn

Từ khái niệm số dư đảm phí (lãi trên biến phí), ta thấy điểm hòa vốn có thể được định nghĩa là điểm mà tại đó tổng lãi trên biến phí đúng bằng chi phí cố định của doanh nghiệp trong

Từ khái niệm trên ta có phương trình điểm hòa vốn: 

Dt – Cp = 0 

Dt – Bp – Đp = 0 

SL x g – SL x bp – Đp = 0 

SL (g – bp) – Đp = 0 

Hay SL (g – bp) = Đp (1)

Từ phương trình (1) ta có sản lượng hòa vốn SLh được xác định bằng: 

SLh = Đp/(g – bp) 

Hay SLh = Đp/lb (2)

Trong đó:

Dt: Doanh thu; Cp: Chi phí; 

SL: sản lượng

Bp: Biến phí; Đp: Định phí

g: giá bán đơn vị sản phẩm

bp: biến phí đơn vị sản phẩm

Ví dụ

Với số liệu của công ty may Hưng Thịnh (đơn vị: 1.000 đồng)

Chỉ tiêuTổng sốTính cho một sản phẩm
Doanh thu

300.000

(tính trên 1.000 áo)

300
Chi phí nguyên liệu trực tiếp150.000150
Chi phí nhân công trực tiếp20.00020
Chi phí sản xuất chung biến đổi5.0005
Tổng chi phí biến đổi175.000175
Lãi trên biến phí125.000125
Chi phí cố định37.00037
Lợi nhuận88.00088

Từ số liệu của Công ty may Hưng Thịnh, chúng ta sẽ xác định được sản lượng hòa vốn như sau:

Đp = 37.000 (nghìn đồng)

Chi phí biến đổi đơn vị: 175 (nghìn đồng)

Lãi trên biến phí đơn vị: lb = 125 (nghìn đồng)

Ta có: SLh = 37.000/125 = 296 (sản phẩm)

Công ty Hưng Thịnh sẽ đạt được điểm hòa vốn với 296 sản phẩm và công ty bắt đầu có lãi từ sản phẩm thứ 297, nếu sản xuất dưới mức này công ty sẽ bị lỗ.

(Tài liệu tham khảo: Cách ứng xử của chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận, Tổ hợp giáo dục Topica)

Minh Lan

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.