|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ là gì? Vai trò

21:00 | 18/04/2020
Chia sẻ
Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của một quốc gia là một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và phương pháp mà Nhà nước áp dụng để quản lí các quan hệ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ là gì? Vai trò - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: scitecheuropa)

Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Khái niệm

Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tạm dịch sang tiếng Anh là International cooperation policy on science and technology.

Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ là một bộ phận của Chính sách kinh tế đối ngoại.

Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của một quốc gia là một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và phương pháp mà Nhà nước áp dụng để quản lí các quan hệ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nhằm đến các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ quốc gia.

Vai trò

Vai trò của Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ bao gồm:

- Đảm bảo cho quá trình liên kết khoa học với sản xuất được nhanh chóng và thuận lợi, không những trên bình diện quốc gia mà cả giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài;

- Tiết kiệm thời gian, tránh được sự trùng lặp không cần thiết trong nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Tạo điều kiện cho các nước khai thác triệt để những sản phẩm trí tuệ loài người.

Các biện pháp và công cụ 

Để thực hiện chính sách hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cần sử dụng các biện pháp, công cụ rất đa dạng, phong phú. Thông thường có các biện pháp và công cụ sau:

- Trao đổi kinh nghiệm, các thành tựu khoa học công nghệ giữa các quốc gia;

- Phối hợp nghiên cứ và tiến hành các công trình nghiên cứu chung giữa các quốc gia;

- Soạn thảo các chương trình đồng bộ có mục tiêu về nghiên cứu khoa học, công nghệ giữa các quốc gia;

- Tiến hành trao đổi chuyên gia, cán bộ khoa học và đào tạo giữa các quốc gia.

Thuật ngữ liên quan

Chính sách kinh tế đối ngoại là một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và phương pháp mà Nhà nước áp dụng để quản lí các hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kì.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chính sách Kinh tế - Xã hội, TS. Nguyễn Thị Lệ Thuý, TS. Bùi Thị Hồng Việt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Tài chính, 2012)

Diệu Nhi