Kiến thức Kinh tế

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối (Absolute Return Index) là gì? Đặc điểm Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối

22:59 | 25/03/2020

Chia sẻ

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối (tiếng Anh: Absolute Return Index) là một chỉ số chứng khoán được tạo ra để đo lường lợi tức tuyệt đối của các khoản đầu tư.
Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối (Absolute Return Index) là gì? Đặc điểm Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Accelerateshares.com

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối

Khái niệm

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối trong tiếng Anh là Absolute Return Index.

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối là một chỉ số chứng khoán được tạo ra để đo lường lợi tức tuyệt đối của các khoản đầu tư. 

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối cũng được dùng để so sánh hiệu suất của một quĩ phòng hộ so với thị trường quĩ phòng hộ nói chung. Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối là một chỉ số tổng hợp được tạo thành từ năm chỉ số khác.     

Đặc điểm Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối 

Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số lợi nhuận tuyệt đối để so sánh một quĩ phòng hộ với một quĩ khác. 

Do bản chất của các quĩ phòng hộ với các chiến lược đầu tư khác nhau mà họ sử dụng để kiếm lợi nhuận, lợi suất có thể khác nhau giữa quĩ này với quĩ khác.   

Hồ sơ rủi ro là phương thức khác mà nhà đầu tư có thể sử dụng để so sánh các quĩ với nhau. Với các quĩ có lợi tức đầu tư đáng kể hơn, thì rủi ro cũng thường cao hơn. 

Mức rủi ro gia tăng không phải lúc nào cũng xấu, vì lợi nhuận sẽ cao hơn nếu khoản đầu tư thành công, nhưng các nhà đầu tư cũng tiềm tàng khả năng thua lỗ cao hơn.  

Với chỉ số lợi nhuận tuyệt đối, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận thấy quĩ phòng hộ đang thành công hay thất bại trong một khoản đầu tư cụ thể. 

Nếu quĩ hoạt động tốt hơn so với thị trường, thì nhà đầu tư có thể kết luận quĩ phòng hộ đang hoạt động hiệu quả, mà không cần phải xem qua các thông tin chi tiết của mỗi giao dịch. 

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối chỉ hữu ích khi sử dụng với thị trường quĩ phòng hộ. Các thị trường khác, bao gồm thị trường các quĩ tương hỗ, cổ phiếu và trái phiếu sẽ có hệ thống số liệu riêng để so sánh và xác định lợi nhuận, cũng như rủi ro.   

Số liệu bổ sung cho Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối 

Một số quĩ phòng hộ sẽ có điểm chuẩn hoặc tiêu chuẩn hiệu suất mà họ đang cố gắng đạt được để được coi là một khoản đầu tư thành công. Mặt khác, nhiều quĩ khác cũng thường tạo một tỉ lệ mục tiêu riêng để họ nhắm đến. 

Ví dụ, lợi nhuận 20% trong 12 tháng có thể được coi là rất thành công đối với một quĩ đầu tư nhiều vào bất động sản. Tuy nhiên, lợi nhuận 20% lại cho thấy đầu tư chưa tốt đối với một quĩ đầu tư ngoại tệ.   

Một số thông số mà nhà đầu tư có thể cân nhắc là số vốn mà quĩ có sẵn để đầu tư, và chi phí quản lí quĩ. Các nhà quản lí quĩ phòng hộ có thể xem xét các số liệu này và tư vấn cho khách hàng về thị trường tốt nhất cho khoản đầu tư của họ.

Tùy thuộc vào mục tiêu dài hạn và mức vốn khả dụng, các quĩ phòng hộ không phải lúc nào cũng là khoản đầu tư tốt nhất cho mọi nhà đầu tư.   

Ngoài ra, do sự phức tạp của các quĩ phòng hộ, nhà đầu tư cũng cần xem xét một số rủi ro bổ sung. 

Những rủi ro này bao gồm vốn phải được giữ trong thời gian dài, ít đa dạng hóa và rủi ro sử dụng tiền vốn. Tất cả những yếu tố này đều làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư, vì vậy lợi suất cũng tăng lên.   

(Theo Investopedia)

 

Lê Thảo