Kiến thức Kinh tế

Tỉ lệ tuyệt đối (Absolute Rate) là gì? Ví dụ về Tỉ lệ tuyệt đối

22:36 | 25/03/2020

Chia sẻ

Tỉ lệ tuyệt đối (tiếng Anh: Absolute Rate) là thuật ngữ chỉ lợi suất hợp đồng hoán đổi tuyệt đối, hay tổng lợi tức mà cả hai bên hợp đồng hoán đổi kiếm được khi tham gia giao dịch.
Tỉ lệ tuyệt đối (Absolute Rate) là gì? Ví dụ về Tỉ lệ tuyệt đối  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Towardsdatascience.com

Tỉ lệ tuyệt đối

Khái niệm

Tỉ lệ tuyệt đối trong tiếng Anh là Absolute Rate.

Tỉ lệ tuyệt đối là thuật ngữ chỉ lợi suất hợp đồng hoán đổi tuyệt đối, hay tổng lợi tức mà cả hai bên hợp đồng hoán đổi kiếm được khi tham gia giao dịch.    

Tỉ lệ tuyệt đối được tính bằng tổng các yếu tố cố định và thả nổi của một hợp đồng hoán đổi lãi suất. Ví dụ hợp đồng hoán đổi lãi suất có tỉ lệ cố định là 2% và tỉ lệ thay đổi là 3%, thì tỉ lệ tuyệt đối sẽ là 5%.   

Đặc điểm Tỉ lệ tuyệt đối     

Tỉ lệ tuyệt đối được sử dụng trong các hợp đồng hoán đổi lãi suất. Hai bên hợp đồng sẽ hoán đổi 2 dòng tiền, một bên dựa trên mức lãi suất cố định, và bên còn lại dựa trên lãi suất thả nổi theo một tỉ lệ tham chiếu

Cả hai dòng tiền sẽ được thiết lập sao cho có cùng một giá trị hiện tại ròng (NPV) tại thời điểm kí hợp đồng.   

Các nhà đầu tư cũng thường sử dụng chênh lệch hoán đổi. Khác với tỉ lệ tuyệt đối, chênh lệch hoán đổi đề cập đến mức chênh lệch giữa lãi suất cố định của hợp đồng hoán đổi lãi suất, so với lãi suất của một chứng khoán nợ có thời gian đáo hạn tương tự. 

Ví dụ nếu trái phiếu 1 năm đang có lợi suất là 2%, và dòng tiền cố định của hợp đồng hoán đổi lãi suất được đặt ở mức 3%, thì chênh lệch hoán đổi là 1%. 

Ví dụ về Tỉ lệ tuyệt đối 

Giả sử nhà đầu tư A gần đây đã mua một trái phiếu 10 năm trị giá 1 triệu USD. Trái phiếu này có khoản thanh toán cố định ở mức lợi suất 2% mỗi năm. 

Tuy nhiên sau khi nhà đầu tư A mua trái phiếu vài tuần, dựa trên điều kiện thị trường, anh tin rằng lãi suất có thể sẽ tăng. 

Vì vậy, nhà đầu tư A bắt đầu tìm kiếm cơ hội để hoán đổi các khoản thanh toán lãi cố định của mình đổi lấy các khoản thanh toán thả nổi, sẽ tăng lên nếu lãi suất tăng. Nhà đầu tư A có thể tham gia một hợp đồng hoán đổi lãi suất trên thị trường phái sinh

Ngược lại, đối tác hợp đồng của nhà đầu tư A tham gia giao dịch vì họ tin rằng lợi suất trái phiếu sẽ giảm, và muốn khóa lãi suất cố định hiện tại. 

Trong hợp đồng hoán đổi lãi suất, nhà đầu tư A đồng ý trả cho đối tác dòng tiền với lãi suất 2% mỗi năm, còn đối tác đồng ý trả cho nhà đầu tư A một tỉ lệ thả nổi dựa trên lãi suất LIBOR, hiện tại cũng ở mức 2%. 

Trong ví dụ này, tỉ lệ tuyệt đối của hợp đồng hoán đổi lãi suất là 4%, bằng tổng lãi suất cố định và thả nổi.  

(Theo Investopedia)

Lê Thảo