|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá thả nổi (Floating Price) là gì? Đặc điểm của giá thả nổi

09:24 | 13/12/2019
Chia sẻ
Giá thả nổi (tiếng Anh: Floating Price) là dòng tiền (nhánh) phụ thuộc vào mức độ biến động của một yếu tố, chẳng hạn như lãi suất, tỷ giá hối đoái hay giá của một tài sản.
mceclip0

Hình minh họa. Nguồn: Help.bitmesh.com

Giá thả nổi

Khái niệm

Giá thả nổi trong tiếng Anh là Floating Price.

Trong hợp đồng hoán đổi, giá thả nổi là dòng tiền (nhánh) phụ thuộc vào mức độ biến động của một yếu tố, chẳng hạn như lãi suất, tỷ giá hối đoái hay giá của một tài sản. 

Hầu hết các giao dịch hoán đổi đều có một dòng tiền (nhánh) thả nổi (hay khả biến) và một dòng tiền cố định. 

Hợp đồng hoán đổi có thể có cả hai dòng tiền đều thả nổi.   

Bên thanh toán lãi suất thả nổi kì vọng tỉ lệ sẽ giảm trong vòng đời của hợp đồng hoán đổi.

Đặc điểm Giá thả nổi 

Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên nhằm trao đổi các dòng tiền trong một khoảng thời gian định trước. 

Thông thường, tại thời điểm ban đầu của thời hạn hợp đồng, ít nhất một trong số các dòng tiền này được xác định bởi một dòng tiền ngẫu nhiên hoặc không chắc chắn, chẳng hạn như lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cổ phiếu hoặc giá hàng hóa. Dòng tiền này được gọi là giá thả nổi.

Tuy nhiên, loại hợp đồng hoán đổi cơ bản và phổ biến nhất là hợp đồng hoán đổi lãi suất Plain Vanilla, theo sau là hợp đồng hoán đổi tiền tệ.   

Trong hợp đồng hoán đổi lãi suất Plain Vanilla, Bên A đồng ý trả cho Bên B một mức lãi suất cố định dựa trên một khoản nợ gốc danh nghĩa vào các ngày cụ thể trong thời hạn hợp đồng. 

Đồng thời, Bên B đồng ý thanh toán theo lãi suất thả nổi cho Bên A trên cùng khoản tiền gốc danh nghĩa đó vào cùng các ngày được chỉ định trong thời hạn hợp đồng.  

Hợp đồng hoán đổi Plain Vanilla 

Trong hợp đồng hoán đổi Plain Vanilla hay còn gọi là hợp đồng hoán đổi cố định - thả nổi, hai dòng tiền được thanh toán bằng cùng một loại tiền tệ. 

Các ngày thanh toán được chỉ định được gọi là ngày thanh toán trả góp và thời gian giữa các lần thanh toán được gọi là thời gian thanh toán trả góp. 

Do hợp đồng hoán đổi có thể tùy chỉnh, các khoản thanh toán lãi có thể được thực hiện hàng năm, hàng quí, hàng tháng hoặc bất kì thời gian nào được xác định bởi các bên liên quan.   

Mặc dù dòng tiền cố định không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng, dòng tiền thả nổi thay đổi theo định kì. Lãi suất thả nổi được điều chỉnh theo lãi suất chuẩn thay đổi theo điều kiện thị trường. 

Lãi suất chuẩn thường là lãi suất LIBOR, lãi suất trái phiếu kho bạc một năm hoặc các loại lãi suất khác.   

Hai bên tham gia vào hợp đồng hoán đổi cố định - thả nổi để giảm mức biến động thay đổi lãi suất hoặc thu lợi từ biến động lãi suất.   

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ 

Trong hợp đồng hoán đổi tiền tệ, hai bên trao đổi các khoản thanh toán gốc và lãi cố định cho một khoản tiền bằng một loại tiền tệ để trả gốc và lãi cố định cho một khoản vay tương tự bằng một loại tiền tệ khác. 

Không giống như hợp đồng hoán đổi lãi suất, các bên tham gia hợp đồng hoán đổi tiền tệ sẽ trao đổi số tiền gốc vào đầu và cuối thời hạn hợp đồng. 

Hai số tiền gốc được xác định sao cho giá trị chúng xấp xỉ bằng nhau theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm bắt đầu hợp đồng.  

Trong trường hợp này, giá thả nổi là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ.   

(Theo Investopedia)

Lê Thảo