|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quyền chọn hoán đổi (Swap Option) là gì? Phân loại

11:02 | 21/09/2019
Chia sẻ
Quyền chọn hoán đổi (tiếng Anh: Swap Option) là quyền chọn đối với một hợp đồng (giao dịch) hoán đổi. Có hai dạng quyền chọn hoán đổi là: Quyền chọn hoán đổi bên thanh toán và quyền chọn hoán đổi bên nhận.

hop-dong-hoan-doi

Hình minh họa (Nguồn: Kế toán)

Quyền chọn hoán đổi (Swap Option)

Khái niệm

Quyền chọn hoán đổi trong tiếng Anh gọi là Swap Option.

Quyền chọn hoán đổi là quyền chọn đối với một hợp đồng (giao dịch) hoán đổi. 

Phân loại

Có hai dạng quyền chọn hoán đổi: 

Quyền chọn hoán đổi bên thanh toán (payer swaption), hay là quyền chọn mua hợp đồng hoán đổi: Là dạng quyền chọn đem lại cho người sở hữu quyền được tham gia vào một giao dịch hoán đổi trong vai trò bên thanh toán (trả) luồng tiền cố định, nhận luồng tiền thả nổi.

Quyền chọn hoán đổi bên nhận (receiver swaption), hay là quyền chọn bán hợp đồng hoán đổi: Là dạng quyền chọn cho phép người hữu quyền được tham gia vào một giao dịch hoán đổi trong vai trò nhận luồng tiền cố định, thanh toán (trả) luồng tiền thả nổi.

Quyền chọn hoán đổi thường là quyền chọn kiểu Châu Âu, được thiết kế theo nhu cầu của người sử dụng, giao dịch trên thị trường OTC và chủ yếu áp dụng phương thức thanh toán bằng tiền. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn có thể diễn ra hình thức thanh toán  bằng chuyên giao vật chất, tức là thực hiện quyền tham gia một giao dịch hoán đổi.

(Tài liệu tham khảo, Giáo trình Chứng khoán phái sinh & Thị trường chứng khoán phái sinh, NXB Lao Động)

Thanh Hoa