Kiến thức Kinh tế

Chỉ số giá chứng khoán (Price Index) là gì? Cách xác định chỉ số giá chứng khoán

10:43 | 26/08/2019

Chia sẻ

Chỉ số giá chứng khoán (tiếng Anh: Price Index) chỉ số chủ yếu để đo lường sự biến động giá chứng khoán trên thị trường.
nhungphuongcachdephantichthitruongchungkhoan1dmvr-15387007102741546317497-crop-155603514752827022789

Hình minh họa. Nguồn: vneconomy

Chỉ số giá chứng khoán (Price Index)

Định nghĩa

Chỉ số giá chứng khoán trong tiếng Anh là Price Index. Chỉ số giá là chỉ số chủ yếu để đo lường sự biến động giá chứng khoán trên thị trường. 

Các thị trường chứng khoán đều công bố chỉ số giá trị của thị trường.

Cách xác định chỉ số giá chứng khoán

Có nhiều phương pháp khác nhau để xác định chỉ số giá chứng khoán, mỗi phương pháp có ưu điểm hạn chế khác nhau. 

Trên cơ sở thực tế hoạt động của thị trường, Sở giao dịch chứng khoán lựa chọn phương pháp thích hợp. Tuy nhiên cần thấy rằng, một chỉ số thị trường được xây dựng tốt sẽ cung cấp một sự chỉ dẫn khách quan về giá cả của tổng thể nghiên cứu.

Ngược lại, một chỉ số xây dựng kém sẽ đưa ra những gì mà mẫu không có tính đại diện của một tổng thể đang làm.

Một phương pháp được sử dụng phổ biến để xác định chỉ số giá theo công thức tổng quát sau:

Screenshot (45)

Nguồn: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính

Hay nói một cách tổng quát, chỉ số giá chứng khoán theo phương pháp này được xác định bằng tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu tại thời điểm t chia cho tổng giá trị thị trường các cổ phiếu tại thời điểm gốc. 

Ở đây không đi sâu vào kĩ thuật tính toán, nhưng cũng cần phải thấy rằng để duy trì tính liên tục của chỉ số, làm cho nó phản ánh sát thực hơn sự vận động của giá cả do kết quả hoạt động của thị trường và loại trừ các yếu tố có tính chất nghiệp vụ về vốn có thể ảnh hưởng tới chỉ số như có sự phát hành thêm cổ phiếu mới bán ra để tăng vốn hoặc có sự thay đổi về số công ty niêm yết... cho nên, khi có sự thay đổi như vậy, người ta phải tính lại tổng giá trị thị trường ở thời điểm gốc. 

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính)

Minh Lan