|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cấu trúc thương hiệu trực tuyến là gì? Các cấu phần

10:46 | 03/07/2020
Chia sẻ
Cấu trúc thương hiệu trực tuyến là tập hợp các cấu phần và sự sắp xếp giữa chúng để tạo lên một thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, bao gồm cấu trúc nền tảng và cấu trúc hiển thị.
Cấu trúc thương hiệu trực tuyến là gì? Các cấu phần - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: intericsdesigns)

Cấu trúc thương hiệu trực tuyến

Khái niệm

Cấu trúc thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hay gọi tắt là cấu trúc thương hiệu trực tuyến tạm dịch sang tiếng Anh là Online Brand Architecture.

Cấu trúc thương hiệu trực tuyến là tập hợp các cấu phần và sự sắp xếp giữa chúng để tạo lên một thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, bao gồm cấu trúc nền tảng và cấu trúc hiển thị.

Các cấu phần của cấu trúc thương hiệu trực tuyến

Có rất nhiều tác giả đã đưa ra cấu trúc thương hiệu dựa trên các góc độ nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, thương hiệu kinh doanh trực tuyến đã xuất hiện rất nhiều cấu phần mới. 

Chính vì vậy, việc đưa ra cấu trúc thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thể áp dụng một cách hữu dụng trong thực tiễn là vô cùng quan trọng.

Có thể chia cấu trúc thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến thành hai cấu phần, bao gồm: Cấu trúc nền tảng và cấu trúc hiển thị, các cấu phần này lại chịu sự tác động và chi phối bởi các yếu tố vòng tròn bên ngoài bao gồm: giá trị gia tăng, giá cả, phân phối, xúc tiến, con người, qui trình, công nghệ, đối tác.

- Cấu trúc nền tảng bao gồm: Lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, mô hình kinh doanh trực tuyến, định hướng mở rộng thương hiệu, tầm nhìn – sứ mệnh của doanh nghiệp, chiến lược thương hiệu kinh doanh trực tuyến, định vị thương hiệu và cá tính thương hiệu.

- Cấu trúc hiển thị bao gồm: Tên gọi, biểu tượng, bao bì, khẩu hiệu, tính cách, nhân vật, tên miền, website, địa chỉ mail, biểu tượng trực tuyến, biểu tượng cộng đồng và các yếu tố khác.

Thuật ngữ liên quan

Thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thể được hiểu như sau: 

"Thương hiệu của doanh nghiệp trực tuyến là dấu ấn, hình tượng tích cực và uy tín về sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là môi trường Internet".

(Tài liệu tham khảo: Tài liệu Xây dựng cấu trúc thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại)

Diệu Nhi