|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cách tiếp cận thu nhập (The Income Approach) là gì?

15:08 | 04/11/2019
Chia sẻ
Cách tiếp cận thu nhập (tiếng Anh: The Income Approach) là một trong những cách tiếp cận cơ bản trong hoạt động thẩm định giá trên thế giới ngày nay.
business_valuation_easy

Hình minh họa (Nguồn: idealphotography)

Cách tiếp cận thu nhập

Khái niệm

Cách tiếp cận thu nhập hay Cách tiếp cận từ thu nhập trong tiếng Anh gọi là: The Income Approach.

Cách tiếp cận từ thu nhập là cách thức xác định giá trị của tài sản thông qua việc qui đổi dòng tiền trong tương lai có được từ tài sản về giá trị hiện tại.

Ứng dụng

Cách tiếp cận từ thu nhập có thể được sử dụng để xác định giá trị tài sản thẩm định giá theo cơ sở giá trị thị trường hoặc phi thị trường.

- Để xác định giá trị thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận thu nhập cần phản ánh được đặc điểm của đa số đối tượng tham gia thị trường tài sản thẩm định giá. 

Cụ thể: 

Thu nhập thuần, chi phí hoạt động, tỉ suất vốn hóa, tỉ suất chiết khấu và các dữ liệu đầu vào khác cần được đánh giá trên cơ sở:

Khảo sát thị trường trong quá khứ của tài sản thẩm định, dự đoán tương lai, xem xét tình hình cung - cầu, triển vọng phát triển của thị trường ngành, lĩnh vực và các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc dự báo. 

Thẩm định viên cũng cần xác định mục đích sử dụng tài sản để đáp ứng nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất.

- Để xác định giá trị phi thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận thu nhập cần phản ánh được các đặc điểm đặc thù của đối tượng sử dụng đặc biệt hoặc tính năng sử dụng đặc biệt của tài sản thẩm định. 

Ví dụ: Thẩm định viên có thể áp dụng tỉ suất vốn hóa hoặc tỉ suất chiết khấu mà chỉ riêng tài sản thẩm định có được do những đặc điểm khác biệt của tài sản hoặc tiêu chí đầu tư đặc biệt của nhà đầu tư.

Nguyên tắc, đối tượng áp dụng và phương pháp 

- Cách tiếp cận thu nhập dựa trên nguyên tắc tài sản có giá trị vì tạo ra thu nhập cho người chủ sở hữu. 

Giữa giá trị tài sản và thu nhập mang lại từ việc sử dụng tài sản có mối quan hệ trực tiếp, vì vậy nếu những yếu tố khác không đổi, thu nhập mang lại từ tài sản cho người sở hữu càng lớn thì giá trị của tài sản càng cao. 

- Cách tiếp cận thu nhập được áp dụng đối với các tài sản tạo ra thu nhập cho người sở hữu, có thể dự báo được thu nhập từ tài sản trong tương lai và tính được tỉ suất vốn hóa hoặc tỉ suất chiết khấu phù hợp.

- Cách tiếp cận thu nhập gồm hai phương pháp chính: Phương pháp vốn hóa trực tiếp và Phương pháp dòng tiền chiết khấu. Trong đó:

Phương pháp vốn hóa trực tiếp được áp dụng trong trường hợp thu nhập từ tài sản là tương đối ổn định (không đổi hoặc thay đổi theo một tỉ lệ nhất định) trong suốt thời gian sử dụng hữu ích còn lại (được tính bằng tuổi đời kinh tế còn lại) của tài sản hoặc vĩnh viễn.

+ Phương pháp dòng tiền chiết khấu được áp dụng trong trường hợp thu nhập từ tài sản biến đổi qua các giai đoạn khác nhau (không ổn định), ví dụ như trường hợp một doanh nghiệp vừa bắt đầu hoạt động hoặc một công trình mới bắt đầu xây dựng.

(Tài liệu tham khảo: Thông tư 126/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10)

Tuyết Nhi

Chuyên gia: Đua nhau mua lại TPDN trước hạn, ngân hàng muốn tái cơ cấu vốn với lãi suất thấp
Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, việc các ngân hàng đẩy mạnh mua lại TPDN trước hạn là để sau đó quay vòng phát hành mới với mức lãi suất thấp hơn, ít phụ thuộc vào nguyên nhân giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.