Kiến thức Kinh tế

Vị trí kinh doanh (Place of business) là gì? Ý nghĩa của vị trí kinh doanh

17:49 | 19/09/2019

Chia sẻ

Vị trí kinh doanh (tiếng Anh: Place of business) được đặc trưng bởi các yếu tố như địa điểm, diện tích của doanh nghiệp và các chi nhánh thuộc doanh nghiệp, yếu tố địa hình, thời tiết.
principal-place-of-business-1

Hình minh họa. Nguồn: Fundera

Vị trí kinh doanh (Place of business)

Định nghĩa

Vị trí kinh doanh trong tiếng Anh là Place of business. Vị trí kinh doanh được đặc trưng bởi các yếu tố như địa điểm, diện tích của doanh nghiệp và các chi nhánh thuộc doanh nghiệp, yếu tố địa hình, thời tiết.

Ý nghĩa của vị trí kinh doanh

- Vị trí kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, được đặt gần đô thị, các nơi đông dân cư, các trung tâm buôn bán lớn và các đầu mối giao thông quan trọng có thể đem lại rất nhiều lợi thế cho doanh nghiệp.

- Với vị trí kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp có thể giảm được nhiều khoản mục chi phí chủ yếu như: Chi phí vận chuyển, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí giao dịch...

Đồng thời, doanh nghiệp có những thuận lợi lớn để tiếp cận và nắm bắt nhanh chóng nhu cầu, thị hiếu của thị trường, thực hiện tốt các dịch vụ hậu thương mại...

Tuy nhiên với vị trí đó, cũng có thể kéo theo sự gia tăng một số khoản chi phí như chi phí thuê văn phòng giao dịch, thuê lao động và một số khoản chi phí tăng thêm bởi có những yêu cầu khắt khe hơn của Nhà nước đối với việc xử lí ô nhiễm môi trường...

- Những thuận lợi và bất lợi cơ bản của yếu tố vị trí đối với sản xuất kinh doanh là lí do chủ yếu giải thích về sự chênh lệch về giá cả đất đai, giá thuê nhà giữa các khu vực với nhau.

Cũng chính vì thế, khi nói về yếu tố lợi thế thương mại người ta thường trước hết đề cập đến yếu tố vị trí kinh doanh.

- Trong thực tế, do sự khác nhau về vị trí kinh doanh mà có sự chênh lệch rất lớn khi đánh giá về giá trị doanh nghiệp.

Vì vậy, vị trí kinh doanh cần được coi là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu khi đưa ra phân tích, đánh giá giá trị doanh nghiệp.

(Tài liệu: Giáo trình Định giá tài sản, NXB Tài chính; Giáo trình Kinh doanh bất động sản, NXB Tài chính)

Minh Lan