|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tính cách chủ động là gì? Mối liên hệ tính cách chủ động và khả năng thích ứng nghề nghiệp

17:05 | 20/05/2020
Chia sẻ
Tính cách chủ động (tiếng Anh: Proactive personality) là một tính cách có sự liên hệ thuận chiều rõ rệt với khả năng thích ứng nghề nghiệp.
Tính cách chủ động là gì? Mối liên hệ tính cách chủ động và khả năng thích ứng nghề nghiệp - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Instituteforpr)

Tính cách chủ động

Khái niệm

Tính cách chủ động trong tiếng Anh gọi là: Proactive personality.

Tính cách chủ động được định nghĩa đầu tiên bởi Bateman and Crant (1993), là một khuynh hướng ổn định mô tả khả năng của các cá nhân chủ động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh họ.

Người chủ động là những người không bị giới hạn bởi hoàn cảnh, xác định cơ hội và hành động trên đó, thể hiện chủ động, có hành động gây ảnh hưởng đến môi trường của họ và kiên trì cho đến khi thay đổi có ý nghĩa xảy ra; trong khi người không chủ động thụ động và phản kháng (Bateman và Crant, 1993).

Khả năng thích ứng liên quan đến năng lực của mỗi cá nhân để vượt qua môi trường mới và thay đổi.

Trong lĩnh vực công việc, thích ứng với những thay đổi được mô tả là khả năng thích ứng nghề nghiệp (Savickas, 1997). Savickas (2005) định nghĩa khả năng thích ứng nghề nghiệp như là thái độ, năng lực và hành vi mà mỗi cá nhân sử dụng để hòa hợp bản thân họ với công việc.

Mối liên hệ tính cách chủ động và khả năng thích ứng nghề nghiệp

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ quan trọng giữa tính cách chủ động và khả năng thích ứng nghề nghiệp (McArdle, Waters, Briscoe, & Hall, 2007). Tính cách chủ động có sự liên hệ thuận chiều rõ rệt với khả năng thích ứng nghề nghiệp.

Các cá nhân có tính cách chủ động thành công hơn trong việc chủ động định hình môi trường làm việc của chính họ và phát triển các nguồn lực khả năng thích ứng hơn là những cá nhân không chủ động (Tolentino và cộng sự, 2014).

Những người chủ động không chỉ thành công hơn trong sự nghiệp của họ mà còn thích ứng dễ dàng hơn với môi trường của họ (Brown, Cober, Kane, Levy, & Shalhoop, 2006).

Bateman và Crant (1993) cho rằng, các cá nhân chủ động dễ chuẩn bị để đối phó với những thay đổi liên quan đến nghề nghiệp, để xác định các cơ hội thăng tiến và để tạo môi trường làm việc phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp hơn là những người không chủ động.

(Tài liệu tham khảo: Ảnh hưởng của tính cách chủ động đến khả năng thích ứng của cán bộ quản lí, Nguyễn Thị Kim Chi, Tạp chí Công thương, 2020)

Tuyết Nhi

Nhu cầu toàn cầu suy yếu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường lao động trong quý I/2023
VCSC dự báo xuất khẩu vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2023 do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Diễn biến này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường lao động trong quý I/2023, nhưng nhu cầu lao động sẽ bắt đầu phục hồi vào quý II/2023.