Kiến thức Kinh tế

Sản xuất và tiêu dùng bền vững (Sustainable production and consumption) là gì?

15:34 | 22/11/2019

Chia sẻ

Sản xuất và tiêu dùng bền vững (tiếng Anh: Sustainable production and consumption) là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có liên quan để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại một cuộc sống tốt hơn.
part-1-scp-circle-pic

Hình minh hoạ (Nguồn: witnewyork)

Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Khái niệm

Sản xuất và tiêu dùng bền vững trong tiếng Anh được gọi là Sustainable production and consumption.

- Sản xuất bền vững là việc khai thác các nguồn tài nguyên một cách kinh tế và hiệu quả hơn, giảm lượng chất thải và bảo vệ môi trường.

- Tiêu dùng bền vững là tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các nhu cầu một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, xã hội và kinh tế

- Sản xuất và tiêu dùng bền vững là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có liên quan để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại một cuộc sống tốt hơn, đồng thời giảm thiểu sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu độc hại cũng như giảm thiểu phát thải trong suốt vòng đời sản phẩm, sao cho không làm tổn hại đến việc thoả mãn các nhu cầu của các thế hệ tương lai. (Theo UNEP, 2012)

Sản xuất và tiêu dùng bền vững cung cấp chìa khóa cho phép cộng đồng và cá nhân phát triển mà không cần thiết phải hi sinh chất lượng cuộc sống đồng thời không gây nguy hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Mục tiêu

Sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm thúc đẩy sử dụng nguồn tài nguyên và năng lượng hiệu quả, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, và cung cấp các dịch vụ cơ bản, việc làm xanh và bền vững cũng như chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả người dân trên Trái đất. 

Việc triển khai thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững là một cách tiếp cận tổng hợp nhằm đạt được kế hoạch phát triển tổng thể, giảm chi phí kinh tế, chi phí môi trường và xã hội trong tương lai, tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Một trong những mục tiêu chính của sản xuất và tiêu dùng bền vững là 'tách rời' tăng trưởng kinh tế và suy thoái môi trường. 

Bằng cách tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực trong sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, nhằm giữ mức độ tiêu dùng năng lượng, vật liệu và mức độ ô nhiễm của tất cả các chức năng sản xuất và tiêu dùng vẫn nằm trong giới hạn sức chịu tải của các hệ sinh thái tự nhiên.

Tóm lại sản xuất và tiêu dùng bền vững có mục tiêu như sau:

- Tách xa tăng trưởng kinh tế với gia tăng sử dụng tài nguyên và năng lượng

- Tách xa tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm môi trường

- Thông qua thay đổi mô hình sản xuất và mô hình tiêu dùng theo hướng bền vững

(Tài liệu tham khảo: Tạp chí Môi trường, Cơ quan ngôn luận của Tổng Cục Môi trường. Đại học Cần Thơ)

Diệu Nhi