Kiến thức Kinh tế

Cung sản phẩm nông nghiệp (Supply of agricultural products) là gì?

14:40 | 22/11/2019

Chia sẻ

Cung sản phẩm nông nghiệp (tiếng Anh: Supply of agricultural products) là lượng hàng hoá nông sản của các doanh nghiệp và hộ gia đình nông dân có khả năng sản xuất được.
ns

Hình minh họa (Nguồn: covingtonfarmersmarket)

Cung sản phẩm nông nghiệp

Khái niệm

Cung sản phẩm nông nghiệp trong tiếng Anh tạm dịch là: Supply of agricultural products.

Cung sản phẩm nông nghiệp là khái niệm dùng để chỉ lượng hàng hoá nông sản của các doanh nghiệp và hộ gia đình nông dân có khả năng sản xuất được và sẵn sàng bán ở mỗi mức giá trong mỗi thời điểm nhất định.

Khả năng sản xuất được qui định bởi các yếu tố đầu vào của sản xuất trong một thời gian và không gian nhất định. Nói cách khác, tương ứng với khả năng sản xuất nào sẽ có kết quả sản xuất đó, nghĩa là lượng nông sản phẩm được tạo ra với chi phí nhất định là kết quả của việc sử dụng những đầu vào nhất định. 

Đối với người sản xuất, khi họ sẵn sàng bán nông sản của mình với một giá cả nhất định, có nghĩa là giá đó đã thoả mãn được mong đợi của họ (bù đắp được chi phí sản xuất và có lãi). 

Với mỗi mức giá khác nhau trên thị trường, có một lượng nông sản hàng hoá nhất định được bán ra và đem lại một mức lợi nhuận nhất định cho người sản xuất. 

Giá cả nông sản hàng hoá là yếu tố chủ yếu quyết định tính sẵn sàng cung ứng của người sản xuất.

Cần phân biệt cung cá nhân và cung thị trường. Mỗi cá nhân có những tính toán tự chủ riêng để quyết định mức cung cá nhân của họ, xuất phát từ lợi ích riêng của họ. Tuy nhiên, thị trường không phải được qui định bởi một cá nhân riêng lẻ nào, mà là sự tổng hợp của nhiều cá nhân. 

Cung thị trường là tổng hợp cung của mọi cá nhân về một loại nông sản hàng hoá nào đó. Mỗi cá nhân, một mặt phải lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu thị trường để sản xuất, mặt khác phải sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh  tranh với các cá nhân khác. 

Sự cạnh tranh đó đòi hỏi phải kết hợp đồng thời hai yêu cầu của cung: huy động và sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào để có một lượng sản phẩm nhất định với giá thành rẻ và cần bán số lượng sản phẩm đó. 

Tuỳ theo những tính toán riêng, mỗi cá nhân tự quyết định việc sản xuất, bán sản phẩm của mình trên thị trường. Cung thị trường chính là sự tổng hợp hai yêu cầu nói trên của từng cá nhân riêng lẻ.

Như vậy, khi nói đến cung nông sản trên thị trường không thể nói cung chung, mà bao giờ cũng phải gắn liền với từng mức giá cụ thể và ở một hoàn cảnh cụ thể của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và tính sẵn sàng bán của các cá nhân. 

Nói cách khác, mức cung nông sản chịu sự tác động của nhiều nhân tố còn gọi là những nhân tố xác định cung và những nhân tố đó luôn ở trạng thái động.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nông sản trên thị trường

- Giá của bản thân nông sản hàng hoá đó

- Giá của sản phẩm cạnh tranh (sản phẩm có thể thay thế)

- Sự thay đổi giá cả của các yếu tố đầu vào

- Giá của sản phẩm song đôi

- Trình độ kĩ thuật của sản xuất

- Các yếu tố môi trường tự nhiên

- Các chính sách kinh tế của Nhà nước

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Tuyết Nhi