Kiến thức Kinh tế

Cầu sản phẩm nông nghiệp (Demand for agricultural products) là gì?

14:55 | 22/11/2019

Chia sẻ

Cầu sản phẩm nông nghiệp (tiếng Anh: Demand for agricultural products) là lượng hàng hoá nông sản mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở mỗi mức giá trong những thời điểm nhất định.
Cung sản phẩm nông nghiệp

Hình minh họa (Nguồn: covingtonfarmersmarket)

Cầu sản phẩm nông nghiệp

Khái niệm

Cầu sản phẩm nông nghiệp trong tiếng Anh gọi là Demand for agricultural products.

Cầu sản phẩm nông nghiệp là khái niệm dùng để chỉ lượng hàng hoá nông sản mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở mỗi mức giá trong những thời điểm nhất định.

Cầu trong khái niệm trên khác với nhu cầu. Không phải bất cứ nhu cầu nào của người tiêu dùng cũng được thoả mãn. Người ta chỉ có thể mua hàng với túi tiền của mình, tức là cầu có khả năng thanh toán. Với thu nhập có hạn, người tiêu dùng phải tính toán nên mua loại hàng nào, số lượng bao nhiêu.

Như vậy lượng hàng mua được còn phụ thuộc vào giá cả. Với mỗi mức giá, họ sẽ được lượng hàng tương ứng. Thái độ ứng xử của người tiêu dùng là làm sao thoả mãn đến mức tối đa tiêu dùng của mình trong điều kiện thu nhập có hạn.

Có cầu cá nhân và cầu thị trường. Đối với từng cá nhân, người tiêu dùng phân biệt nhóm sản phẩm tiêu dùng cuối cùng cho sinh hoạt (lương thực, thực phẩm...) và nhóm sản phẩm tiêu dùng trung gian (hạt giống, thức ăn gia súc, nguyên liệu chế biến...). 

Những người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng sẽ cần một lượng hàng hoá tương đương với phần thu nhập dành mua thứ hàng đó. Như vậy, khi giá thấp anh ta mua được lượng hàng nhiều còn khi giá cao thì ngược lại. 

Những người tiêu dùng sản phẩm trung gian sẽ cần một lượng hàng nhất định dựa vào định mức kinh tế - kĩ thuật và qui mô sản xuất của họ. 

Như vậy, nếu giá hạ người ta cũng không mua nhiều hơn, còn nếu giá tăng người ta có thể tìm mặt hàng khác thay thế, thậm chí trong chừng mực phải giảm qui mô sản xuất hoặc chuyển hướng sản xuất.

Cầu thị trường nông sản được hình thành trên cơ sở tổng hợp mọi cầu cá nhân, tức là cầu có khả năng thanh toán của xã hội. Đối với một loại nông sản hàng hoá, cầu thị trường có liên quan đến một nhóm người tiêu dùng và khả năng thanh toán của họ.

Cầu thị trường nông sản chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố  khách quan. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nông sản (còn gọi là yếu tố xác định cầu) luôn luôn thay đổi.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nông sản tiêu dùng cuối cùng

- Giá cả của bản thân nông sản

- Giá của loại nông sản thay thế

- Tình hình phân phối thu nhập và mức thu nhập của các nhóm dân cư

- Thị hiếu và tập quán tiêu dùng của dân cư và các phong tục địa phương

- Dân số tăng làm cho qui mô tiêu dùng tăng lên

- Kì vọng của người mua

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Tuyết Nhi