|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quĩ đầu tư Hàn Quốc (Korea Investment Corporation - KIC) là gì? Đặc điểm

11:09 | 29/06/2020
Chia sẻ
Quĩ đầu tư Hàn Quốc (tiếng Anh: Korea Investment Corporation, viết tắt: KIC) là một tổ chức đầu tư thuộc sở hữu của chính phủ, quản lí quĩ tài sản có chủ quyền của chính phủ Hàn Quốc.
Quĩ đầu tư Hàn Quốc (Korea Investment Corporation - KIC) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Studio CL.

Quĩ đầu tư Hàn Quốc

Khái niệm

Quĩ đầu tư Hàn Quốc tiếng Anh là Korea Investment Corporation, viết tắt là KIC.

Quĩ đầu tư Hàn Quốc (KIC) là một tổ chức đầu tư thuộc sở hữu của chính phủ, quản lí quĩ tài sản có chủ quyền của chính phủ Hàn Quốc. KIC được thành lập theo luật năm 2005. KIC đã nhận được khoản tiền gửi ban đầu là 17 tỉ USD từ Ngân hàng Hàn Quốc và 3 tỉ USD từ Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc. KIC có khoảng 122,3 tỉ USD giá trị tài sản được quản lí tính đến cuối năm 2018, theo bảng xếp hạng của Quĩ đầu tư quốc gia.

Đặc điểm của Quĩ đầu tư Hàn Quốc

KIC bị hạn chế chỉ đầu tư vào các tài sản nằm trong hướng dẫn của Đạo luật Quĩ đầu tư Hàn Quốc. Mục tiêu của KIC là tăng cường sự giàu có và chủ quyền của Hàn Quốc, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của ngành tài chính Hàn Quốc. KIC được điều hành bởi một ban chỉ đạo bao gồm 9 thành viên và 1 chủ tịch.

Quĩ đầu tư vào cổ phiếu, thu nhập cố định, quĩ phòng hộ, vốn cổ phần tư nhân, bất động sản và cơ sở hạ tầng. Lợi nhuận của KIC trên tổng tài sản năm 2016 ở mức 4,35%, với lợi nhuận trung bình 5 năm là 5,11% và lợi nhuận hàng năm kể từ khi thành lập 3,34%, theo như báo cáo của quĩ.

Triết lí đầu tư của KIC là cố gắng tăng lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ các thị trường và tài sản riêng lẻ thông qua đa dạng hóa danh mục đầu tư và thực hiện linh hoạt để nắm bắt cơ hội đầu tư.

Lúc đầu, KIC đầu tư các loại tài sản truyền thống, bao gồm cổ phiếu và trái phiếu. KIC mở rộng phạm vi đầu tư của mình để bao gồm trái phiếu và hàng hóa liên quan đến lạm phát cũng như vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, quĩ phòng hộ và đầu tư cá nhân. KIC cũng đã tăng cường tiếp xúc với các thị trường mới nổi kể từ năm 2010 nhằm đa dạng hoá danh mục đầu tư.

Các quyết định liên quan đến phân bổ tài sản chiến lược có thể được Ban chỉ đạo cân nhắc. Các thỏa thuận quản lí đầu tư được kí giữa KIC và các nhà tài trợ chỉ định các loại tài sản có sẵn và các mục tiêu điểm chuẩn, và chúng là cơ sở để quản lí rủi ro và đánh giá hiệu suất. 

KIC theo đuổi lợi nhuận chuẩn (beta) bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư vào phạm vi tiền tệ và quốc gia. KIC cũng cố gắng tạo ra lợi nhuận vượt quá điểm chuẩn (alpha) thông qua quản lí tích cực trong một mức độ rủi ro thích hợp.

Về tài sản truyền thống, KIC quản lí rủi ro bằng cách theo dõi tiền lãi từ đầu tư tích cực so với điểm chuẩn. Nếu trọng số của tài sản lệch khỏi phạm vi được đặt ra so với điểm chuẩn, thì các điều chỉnh sẽ được thực hiện sao cho mức độ đầu tư nằm trong phạm vi đã đặt. Danh mục đầu tư được cân bằng lại vào các thời điểm xác định trước để duy trì trọng số đã được xác định cho từng loại tài sản.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy