|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phí nhượng quyền bán (Selling Concession) là gì? Ứng dụng khác nhau của phí nhượng quyền bán

10:33 | 02/12/2019
Chia sẻ
Phí nhượng quyền bán (tiếng Anh: Selling Concession) là phí được thu bởi nhóm bán hay khoản khấu trừ cho việc bán và tiếp thị chứng khoán phát hành theo thỏa thuận bảo lãnh phát hành.
per-money-01-163332732

Hình minh họa. Nguồn: Newsweek.com

Phí nhượng quyền bán

Khái niệm

Phí nhượng quyền bán hay còn gọi là Phí ủy quyền bán trong tiếng Anh là Selling Concession.

Phí nhượng quyền bán là khoản chênh lệch giữa giá các nhà đầu tư trên thị trường trả cho chứng khoán phát hành và giá mà công ty phát hành (thành viên nhóm bán) nhận được từ việc bán cổ phiếu hoặc trái phiếu. 

Phí nhượng quyền bán được tính trong tổng phí bảo lãnh phát hành bên cạnh phí quản lí và phí bảo lãnh phát hành cho mỗi thành viên trong nhóm bảo lãnh phát hành.   

Khi một công ty giao dịch công khai muốn tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, họ thuê một ngân hàng đầu tư với tư cách là một nhà bảo lãnh phát hành chịu trách nhiệm xử lí giao dịch trong đợt phát hành. 

Nhà bảo lãnh phát hành nhận các khoản bù trừ cho các chứng khoán mà họ bán. Nhà bảo lãnh phát hành không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm với các chứng khoán không thuộc phần phân bổ của họ tùy vào thỏa thuận bảo lãnh phát hành.   

Phí nhượng quyền bán cũng có thể được áp dụng vào các giao dịch khác dựa trên sự điều chỉnh của giá bán trong giao dịch. 

Các điều chỉnh này bao gồm các thay đổi về giá mua do định giá sai và khoản bù đắp không chính xác cho bên thứ ba xử lí giao dịch. Các thay đổi trong thị trường và dữ liệu bị lỗi cũng có thể khiến cho việc định giá thiếu chính xác.   

Thỏa thuận Nhượng quyền bán 

Thỏa thuận nhượng quyền bán (concession agreement) là một phần trong thỏa thuận bảo lãnh phát hành do phí nhượng quyền bán là yếu tố cần thiết trong giao dịch. 

Văn bản này giống như các hình thức hợp đồng khác, đóng vai trò là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lí giữa hai bên đã kí kết.  

Ngoài xác định mức phí thu cho việc bán chứng khoán phát hành, thỏa thuận nhượng quyền bán chứa các điều khoản qui định trong trường hợp nào phí nhượng quyền bán sẽ hoặc sẽ không được tính.   

Ứng dụng khác nhau của Phí nhượng quyền bán

Trong ngành tài chính, phí nhượng quyền bán được tính trong giao dịch bán hoặc mua lại tài sản. 

Công ty mua có thể cố gắng điều chỉnh giá phù hợp với nguồn lực công ty để duy trì tài sản. Nếu yêu cầu điều chỉnh được đồng ý và trở thành một điều khoản chính thức của thỏa thuận giao dịch, nó được gọi là một phí nhượng quyền bán.   

Một loại giao dịch khác thường sử dụng phí nhượng quyền bán là các giao dịch mua hoặc bán bất động sản. Phí nhượng quyền bán bất động sản rất phổ biến trong thị trường bất động sản nhà ở. 

Trong các giao dịch này, cả người mua và người bán đều có thể thương lượng phí nhượng quyền bán, chẳng hạn như thay đổi giá bán bất động sản do các thay đổi trong định giá (ví dụ: kiểm tra nhà phát hiện cần sửa chữa) hay đưa thêm các tài sản không được liệt kê trong các thỏa thuận ban đầu (ví dụ: các thiết bị, nội thất).   

Cuối cùng, phí nhượng quyền bán cũng được sử dụng ở các nơi diễn ra giao dịch mua bán như trung tâm mua sắm, nhà hát và các đấu trường thể thao. 

Thông thường, các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ tại những nơi này phải trả cho chủ sở hữu tòa nhà phí nhượng quyền bán bằng một mức tỉ lệ doanh số bán hàng diễn ra tại các địa điểm này.  

(Theo Investopedia)

Lê Thảo