|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhóm tài sản (Asset Class) là gì? Phân loại nhóm tài sản

15:02 | 12/11/2019
Chia sẻ
Một nhóm tài sản (tiếng Anh: Asset Class) bao gồm các khoản đầu tư có các đặc điểm tương tự và chịu sự điều tiết của những luật lệ và qui chế giống hệt nhau. Một số ví dụ về các nhóm tài sản là cổ phiếu, trái phiếu, tiền và tương đương tiền.
Asset Class

Hình minh họa

Nhóm tài sản

Khái niệm

Nhóm tài sản trong tiếng Anh là Asset Class.

Một nhóm tài sản bao gồm các khoản đầu tư có các đặc điểm tương tự và chịu sự điều tiết của những luật lệ và qui chế giống hệt nhau. Trong quá khứ, ba nhóm tài sản chính là cổ phiếu; trái phiếu; các khoản tương đương tiền hoặc công cụ của thị trường tiề tệ. 

Hiện nay, hầu hết các chuyên gia đầu tư thêm cả bất động sản, hàng hóa, hợp đồng tương lai, các công cụ tài chính phái sinh khác và thậm chí cả tiền điện tử vào hỗn hợp các nhóm tài sản

Tài sản đầu tư bao gồm các công cụ hữu hình và vô hình mà các nhà đầu tư mua và bán nhằm mục đích tạo thêm thu nhập trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Các nhóm tài sản khác nhau có mối tương quan rất thấp, và trong một số trường hợp, chúng có mối tương quan nghịch. Đây là đặc điểm không thể thiếu trong lĩnh vực đầu tư. Các nhà đầu tư sử dụng những công cụ đầu tư thuộc các nhóm tài sản khác nhau nhằm mục đích đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Mỗi nhóm tài sản dự kiến sẽ phản ánh các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận đầu tư khác nhau và mang lại hiệu quả thị trường khác nhau. Các nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận thường tìm cách giảm rủi ro danh mục đầu tư thông qua đa dạng hóa nhóm tài sản.

Các cố vấn tài chính tập trung vào nhóm tài sản như một cách giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các nhóm tài sản khác nhau có dòng tiền và mức độ rủi ro khác nhau. Đầu tư vào một số loại tài sản giúp đảm bảo một mức độ đa dạng hóa nhất định trong các lựa chọn đầu tư, giúp giảm rủi ro và tăng khả năng sinh lời.

Phân loại nhóm tài sản

Vốn chủ sở hữu hoặc cổ phiếu; trái phiếu hoặc chứng khoán có thu nhập cố định; tiền mặt hoặc công cụ của thị trường tiền tệ; và hàng hóa là các nhóm tài sản có tính thanh khoản cao nhất và do đó, chúng là những nhóm tài sản được nhắc đến nhiều nhất. 

Ngoài ra còn có các loại tài sản thay thế, chẳng hạn như bất động sản và mặt hàng có giá trị như tác phẩm nghệ thuật, tem và các bộ sưu tập có thể mua bán khác. 

Một số nhà phân tích cũng đề cập đến khoản đầu tư vào các quĩ phòng hộ, đầu tư mạo hiểm, crowdsourcing hoặc tiền điện tử là ví dụ về các khoản đầu tư thay thế. 

Điều đó nói rằng, khả năng thanh khoản kém của một tài sản không nói về tiềm năng sinh lời của nó, mà chỉ có nghĩa là việc chuyển đổi tài sản thành tiền mặt có thể mất nhiều thời gian hơn do không dễ tìm người mua.

(Theo investopedia)

Hằng Hà