|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Mua và nắm giữ (Buy and Hold) là gì? Ý nghĩa của chiến lược mua và nắm giữ

18:32 | 05/11/2019
Chia sẻ
Mua và nắm giữ (tiếng Anh: Buy and Hold) là một chiến lược đầu tư thụ động, trong đó một nhà đầu tư mua cổ phiếu (hoặc các loại chứng khoán khác như ETF) và nắm giữ chúng trong một thời gian dài bất kể biến động trên thị trường.
MW-DO648_timedg_20150623141755_ZH

Mua và nắm giữ (Buy and Hold)

Định nghĩa

Mua và nắm giữ trong tiếng Anh là Buy and Hold.

Mua và nắm giữ là một chiến lược đầu tư thụ động, trong đó một nhà đầu tư mua cổ phiếu (hoặc các loại chứng khoán khác như ETF) và nắm giữ chúng trong một thời gian dài bất kể biến động trên thị trường.

Ý nghĩa và tác động của chiến lược mua và nắm giữ

- Một nhà đầu tư sử dụng chiến lược mua và nắm giữ chủ động lựa chọn các khoản đầu tư nhưng không quan tâm đến biến động giá ngắn hạn và các chỉ số kĩ thuật. Nhiều nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett và Jack Bogle ca ngợi cách tiếp cận mua và nắm giữ là tưởng cho các cá nhân tìm kiếm lợi nhuận dài hạn lành mạnh.

- Sự khôn ngoan trong đầu tư thông thường cho thấy rằng trong khoảng thời gian dài, cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao hơn các loại tài sản khác như trái phiếu.

Tuy nhiên, có một số tranh luận về việc liệu chiến lược mua và nắm giữ có vượt trội hơn so với chiến lược đầu tư chủ động hay không. Cả hai bên đều có lí lẽ riêng, tuy nhiên chiến lược mua và nắm giữ có lợi ích về thuế vì nhà đầu tư có thể hoãn thuế lãi vốn đối với các khoản đầu tư dài hạn.

- Mua cổ phiếu phổ thông là nắm quyền sở hữu một công ty. Quyền sở hữu có các đặc quyền của nó, bao gồm quyền biểu quyết và quyền được nhận cổ tức khi công ty phát triển.

Các cổ đông hoạt động như những người ra quyết định trực tiếp với số phiếu bầu của họ bằng với số cổ phần họ nắm giữ. Các cổ đông bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại, và bầu giám đốc vào Hội đồng quản trị. Các nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn cổ phần ảnh hưởng đáng kể đến ban lãnh đạo thường tìm cách giành được đại diện trong ban giám đốc.

- Nhận thấy rằng sự thay đổi cần có thời gian, các cổ đông cam kết áp dụng chiến lược mua và nắm giữ.

Thay vì coi quyền sở hữu cổ phiếu như một phương tiện ngắn hạn để kiếm lợi nhuận như các traders, các nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu trong suốt các phiên giao dịch của thị trường tăng giá và giảm giá (bull and bear markets). Do đó, chủ sở hữu cố phiếu sẽ là người chịu thất bại cuối cùng hoặc là người nhận được phần thưởng xứng đáng với sự chờ đợi.

(Tài liệu tham khảo: Buy and Hold Definition, Investopedia)

Minh Lan