|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Mạng lưới thương mại (Commercial network) là gì?

15:41 | 09/06/2020
Chia sẻ
Mạng lưới thương mại (tiếng Anh: Commercial network) là hệ thống các chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm của một hay nhiều hãng khác nhau trên phạm vi một lãnh thổ nhất định.
Mạng lưới thương mại (Commercial network) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Notifyre)

Mạng lưới thương mại

Khái niệm

Mạng lưới thương mại trong tiếng Anh gọi là: Commercial network.

Mạng lưới thương mại được hiểu là hệ thống các chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm của một hay nhiều hãng khác nhau trên phạm vi một lãnh thổ nhất định.

Như vậy, mạng lưới thương mại là tập hợp của một, hai hay nhiều loại hình cơ sở kinh doanh thương mại trên cùng một địa bàn nhằm thực hiện việc bán buôn, bán lẻ hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên liệu cho các đối tượng sản xuất và tiêu dùng.

Mạng lưới thương mại là một hệ thống tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực tham gia vào quá trình vận động của sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung ứng tới khách hàng.

Yếu tố ảnh hướng tới sự phát triển

Sự phát triển của mạng lưới thương mại phụ thuộc vào các yếu tố như: Tốc độ lưu chuyển hàng hóa; Mức lưu chuyển hàng hóa; Phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa; Đa dạng hóa các loại hình kinh doanh thương mại; Phát triển lao động trong mạng lưới thương mại; Phát triển cơ sở vật chất cho mạng lưới thương mại...

Trong đó, cơ sở vật chất cho mạng lưới thương mại có vai trò rất quan trọng trong việc đẩy nhanh lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sản xuất và phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện đại.

Việc phát triển cơ sở vật chất cho mạng lưới thương mại cần chú ý đến qui hoạch theo hướng phát triển chung và phù hợp với nhu cầu trao đổi hàng hóa trong cả sản xuất và tiêu dùng. Tránh tình trạng đầu tư xây dựng không hợp lí gây lãng phí, không đem lại hiệu quả.

Giải thích thuật ngữ liên quan

Thương mại là toàn bộ hoạt động trao đổi hàng hóa thông qua mua và bán các hàng hóa, dịch vụ, các chứng từ có giá trong xã hội.

Theo Luật Thương mại Việt Nam: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Trong đó bao gồm các hoạt động: Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại...

(Tài liệu tham khảo: Phát triển mạng lưới thương mại tại Thành phố Hải Phòng trong thời kì hội nhập quốc tế đến năm 2020, TS. Đỗ Minh Thụy, Tạp chí Công thương, 2017)

Tuyết Nhi

Chờ bất động sản có thanh khoản trở lại
Thị trường bất động sản muốn có thanh khoản thì dòng tiền phải quay trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này vẫn chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại.