|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hiệp sĩ đen (Black Knight) là ai? Mối quan hệ giữa hiệp sĩ đen và hiệp sĩ trắng

09:09 | 16/09/2019
Chia sẻ
Hiệp sĩ đen (tiếng Anh: Black Knight) là công ty đưa ra lời đề nghị tiếp quản không mong muốn cho công ty mục tiêu.
90% Sale Today!

Hình minh họa

Hiệp sĩ đen (Black Knight)

Định nghĩa

Hiệp sĩ đen trong tiếng Anh gọi là Black KnightHiệp sĩ đen là công ty đưa ra lời đề nghị tiếp quản không mong muốn cho công ty mục tiêu.

Bản chất

- Sự tiếp quản này được hiểu là một sự thâu tóm thù địch.

- Khi một công ty đang phải đối mặt với sự thâu tóm thù địch, hiệp sĩ trắng (White Knight) có thể đưa ra lời đề nghị tiếp quản thân thiện cho phép công ty mục tiêu thoát khỏi sự tiếp quản thù địch.

- Một sự thâu tóm thù địch có thể tiến hành thông qua một đề nghị giá mềm (Tender offer), một cuộc chiến ủy nhiệm (Proxy fight) hoặc bằng cách mua cổ phiếu trên thị trường mở. 

- Một hiệp sĩ trắng có thể giúp công ty mục tiêu bằng cách đưa ra các điều khoản cho việc tiếp quản thân thiện.

Các thuật ngữ liên quan

Hiệp sĩ trắng (White Knight) là người cứu một công ty đang có nguy cơ bị mua lại quyền kiểm soát bởi một công ty khác.

Hiệp sĩ xám (Grey knight) là một công ty đưa một mức giá tự nguyện, trong khi một công ty khác đang đàm phán tiếp quản với công ty mục tiêu. 

Hiệp sĩ vàng (Yellow knight) là một công ty khởi xướng sự thâu tóm thù địch nhưng thay đổi chiến thuật trong quá trình để đàm phán về các điều khoản dễ chịu hơn.

Mối quan hệ giữa hiệp sĩ đen và hiệp sĩ trắng

Chúng ta cùng xem xét mối quan hệ giữa hiệp sĩ đenhiệp sĩ trắng thông qua một tình huống thâu tóm thù địch.

(1) Hiệp sĩ đen liên kết với một công ty thâu tóm đang cố gắng thâu tóm thù địch một công ty mục tiêu. Mối quan hệ giữa hiệp sĩ trắng, công ty mục tiêu và hiệp sĩ đen như sau: 

- Công ty A tiếp cận Công ty B (công ty mục tiêu) với lời mời thầu mua công ty. 

- Công ty B (công ty mục tiêu) từ chối lời mời thầu. 

(2) Mặc dù bị từ chối, Công ty A cố gắng thâu tóm Công ty B (công ty mục tiêu) bằng mọi cách.

- Khi Công ty A cố gắng thâu tóm công ty mục tiêu mặc dù đã từ chối lời đề nghị chào giá của họ, Công ty A đang cố gắng thâu tóm công ty mục tiêu và được gọi là hiệp sĩ đen. 

- Công ty C thấy rằng Công ty B (công ty mục tiêu) đang trải qua sự thâu tóm thù địch của Công ty A. 

- Công ty C đề nghị mua Công ty B bằng cách đưa ra các điều khoản tiếp quản tốt hơn với lời hứa sẽ giữ lại đội ngũ quản lí hiện tại và duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

- Công ty C chống lại nỗ lực thâu tóm thù địch của Công ty A thông qua các điều khoản tiếp quản tốt hơn và hứa với đội ngũ quản lí. 

- Do đó, Công ty C được gọi là hiệp sĩ trắng. Một hiệp sĩ trắng tiếp quản là lựa chọn ưa thích hơn một hiệp sĩ đen với sự thâu tóm thù địch.

(Tài liệu tham khảo: Black Knight, Investopedia)

Minh Lan