Kiến thức Kinh tế

Front Office là gì? Nguồn gốc và nhân viên Front Office

09:38 | 13/04/2020

Chia sẻ

Front Office là bộ phận thực hiện chức năng đối mặt với khách hàng của một công ty.
Front Office là gì? Nguồn gốc và nhân viên Front Office - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Portlandvillageschool)

Front Office

Khái niệm

Front Office là bộ phận thực hiện chức năng đối mặt với khách hàng của một công ty, ví dụ, dịch vụ khách hàng, bán hàng và các chuyên gia trong ngành cung cấp dịch vụ tư vấn. Các chức năng của bộ phận front office tạo ra phần lớn doanh thu cho công ty. 

Nhiều công ty có thể được chia thành ba phần, bộ phận front office thực hiện các chức năng bán hàng và dịch vụ khách hàng, bộ phận middle office phụ trách quản lí rủi ro và chiến lược của công ty, và bộ phận back office thực hiện nhiệm vụ phân tích, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hành chính và kĩ thuật.

Nguồn gốc của Front Office  

Thuật ngữ "Front Office" ban đầu xuất hiện trong việc thực thi pháp luật vào đầu thế kỉ 20. Khi trong xã hội, những cơ sở thực thi pháp luật cao nhất ở một địa phương được gọi là trụ sở cảnh sát chính (the main police office) hay trụ sở thám tử chính.

Đến những năm 1930, thuật ngữ "Front Office đã được thay đổi và bao gồm những nhân viên quan trọng nhất trong một công ty, chẳng hạn như các nhà quản lí và giám đốc điều hành.

Nhân viên bộ phận Front Office

Nhân viên bộ phận Front Office có liên hệ trực tiếp nhất với khách hàng. Trong nhiều bộ máy, bộ phận Front Office là khu vực tiếp tân và bán hàng. Trong một doanh nghiệp dịch vụ tài chính, những nhân viên này là những chuyên gia tạo ra doanh thu bằng cách cung cấp các dịch vụ như dịch vụ wealth management - quản lí tài sản. 

Tùy thuộc vào loại hình dịch vụ mà công ty cung cấp, nhân viên bộ phận Front Office có thể là một số nhân viên được trả lương thấp nhất như nhân viên lễ tân. 

Nhân viên dịch vụ tài chính bộ phận middle office và back office

Nhân viên bộ phận middle office và back office hỗ trợ cho các hoạt động của bộ phận front office. Nhân viên bộ phận middle office sẽ đảm bảo rằng một công ty vẫn duy trì được khả năng chi trả và tuân thủ các qui định và thực hành kinh doanh có đạo đức. 

Đối với một công ty dịch vụ tài chính, các bộ phận này có thể phụ trách chiến lược của công ty, việc tuân thủ các qui định và kiểm soát tài chính. 

Bộ phận back office bao gồm các trợ lí hành chính, nhân viên nhân sự và nhân viên kế toán. Một bộ phận cũng rất quan trọng đối với back office là công nghệ và công nghệ thông tin. Trong một công ty dịch vụ tài chính, các thuật toán và phân tích dự đoán là những công nghệ đóng vai trò trung tâm.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Tuyết Nhi