|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Điều khoản loại trừ chiến tranh (War Exclusion Clause) là gì?

15:30 | 08/01/2020
Chia sẻ
Điều khoản loại trừ chiến tranh (tiếng Anh: War Exclusion Clause) là những điều khoản loại trừ phạm vi bảo hiểm cho các hành động chiến tranh như xâm lược, nổi dậy, cách mạng, đảo chính quân sự và khủng bố.
Điều khoản loại trừ chiến tranh (War Exclusion Clause) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: PNG Mart

Điều khoản loại trừ chiến tranh (War Exclusion Clause)

Định nghĩa

Điều khoản loại trừ chiến tranh trong tiếng Anh là War Exclusion Clause.

Điều khoản loại trừ chiến tranh trong hợp đồng bảo hiểm loại trừ phạm vi bảo hiểm cho các hành động chiến tranh như xâm lược, nổi dậy, cách mạng, đảo chính quân sự và khủng bố.

Điều khoản loại trừ chiến tranh trong hợp đồng bảo hiểm đề cập đến việc bảo vệ cho một công ty bảo hiểm khỏi những nghĩa vụ phải chi trả cho những tổn thất gây ra bởi những sự kiện liên quan đến chiến tranh.

Tại sao cần đưa ra điều khoản loại trừ chiến tranh trong hợp đồng bảo hiểm?

- Các công ty bảo hiểm thường loại trừ các rủi ro bảo hiểm mà họ không đủ khả năng chi trả theo các yêu cầu bồi thường.

- Hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ không đủ khả năng thanh toán, chứ chưa nói đến lợi nhuận, nếu một hành động chiến tranh bất ngờ đưa ra cho họ hàng ngàn hoặc hàng triệu yêu cầu bồi thường.

- Các công ty bảo hiểm thường không thể chi trả cho các thiệt hại do chiến tranh gây ra vì những lí do rõ ràng.

Đầu tiên, nếu chiến tranh nổ ra ở một quốc gia, nó có thể gây ra những thiệt hại thảm khốc và có thể dẫn đến phá sản công ty bảo hiểm nếu công ty buộc phải tìm cách để bù đắp những thiệt hại đó.

Hơn nữa, nếu một cá nhân được bảo hiểm quyết định tham gia quân đội và tham chiến, họ tự nguyện đặt mình vào nguy cơ bị tàn tật hoặc bị giết cao hơn nhiều. Do đó, nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khuyết tật không bảo hiểm cho các tổn thất từ chiến tranh.

Liên hệ thực tiễn

- Các hợp đồng bảo hiểm ô tô, chủ nhà, người thuê nhà, tài sản thương mại, hỏa hoạn và bảo hiểm nhân thọ thường có điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh.

Tuy nhiên, các thực thể phải đối mặt với rủi ro chiến tranh đáng kể, chẳng hạn như các công ty ở các quốc gia có tình hình chính trị không ổn định có thể mua một hợp đồng bảo hiểm rủi ro chiến tranh riêng biệt.

*Bảo hiểm rủi ro chiến tranh (War Risk Insurance) là một loại hợp đồng bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ tài chính cho người tham gia hợp đồng trước tổn thất từ các sự kiện như xâm lược, nổi dậy, đình công, bạo loạn và đảo chính.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Thanh Tùng

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.