|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Danh mục Nhạy cảm - SL (Sensitive List) là gì?

11:59 | 18/06/2020
Chia sẻ
Danh mục Nhạy cảm - SL (tiếng Anh: Sensitive List) là một trong những danh mục hàng hoá CEPT.
Danh mục Nhạy cảm - SL (Sensitive List) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Theeastafrican)

Danh mục Nhạy cảm - SL

Khái niệm

Danh mục Nhạy cảm - SL trong tiếng Anh gọi là: Sensitive List.

Danh mục Nhạy cảm (SL) là một trong những danh mục hàng hoá CEPT, bao gồm những mặt hàng nông sản chưa chế biến mà việc cắt giảm thuế quan có thể gây tác động lớn đến sản xuất, đời sống trong nước.

Các mặt hàng trong SL được dành một khung thời gian dài hơn trong việc cắt giảm thuế quan, đến năm 2010 mới phải đưa thuế suất các mặt hàng này xuống 0 - 5%. Bên cạnh đó, các mặt hàng này cũng có những qui định riêng về thuế suất khi bắt đầu cắt giảm thuế quan, các biện pháp tự vệ. 

Tương tự như vậy, các mặt hàng trong Danh mục Nhạy cảm cao (Highly Sensitive List) được dành một khung thời gian dài hơn nữa. Các nước ASEAN còn đang đàm phán về những chi tiết của hai Danh mục này.

Nông sản chưa chế biến là: (i) Nguyên liệu nông nghiệp/sản phẩm chưa chế biến thuộc các chương từ 1 đến 24 của Hệ thống Hài hoà (HS) và các nguyên liệu nông nghiệp/sản phẩm chưa chế biến tại các đề mục HS có liên quan khác, (ii) Sản phẩm đã qua sơ chế, ít thay đổi hình dạng so với ban đầu.

Để đạt được mục tiêu hình thành một khu vực thương mại tự do, tức AFTA, các nước ASEAN đề ra một chương trình gọi là Thuế quan Ưu đãi có hiệu lực chung (viết tắt theo tiếng Anh là CEPT).

Theo chương trình này, các nước ASEAN sẽ dần dần cắt giảm thuế quan, loại bỏ các biện pháp bảo hộ và các hàng rào thương mại để giúp luồng hàng hoá giao lưu tự do, thông thoáng hơn giữa các nước thành viên.

Nội dung chủ yếu của Chương trình CEPT là đề cập đến việc cắt giảm dần thuế quan trong buôn bán giữa các nước ASEAN xuống đến mức 0-5%.

Để thực hiện dần dần việc cắt giảm thuế quan, mỗi nước sẽ phải phân loại tất cả hàng hoá của mình vào một trong các danh mục sau:

Danh mục Giảm thuế (IL);

Danh mục Loại trừ Tạm thời (TEL);

Danh mục Loại trừ Hoàn toàn (GEL);

- Danh mục Nhạy cảm (SL);

- Danh mục Nhạy cảm cao.

(Tài liệu tham khảo: Hỏi đáp về Hợp tác Kinh tế ASEAN, Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế)

Tuyết Nhi

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.