Kiến thức Kinh tế

Cơ sở tài sản (Asset Base) là gì? Nội dung về Cơ sở tài sản

22:33 | 13/03/2020

Chia sẻ

Cơ sở tài sản (tiếng Anh: Asset Base) đề cập đến các tài sản cơ bản mang lại giá trị cho một công ty, sự đầu tư hoặc cho vay.
Cơ sở tài sản (Asset Base) là gì? Nội dung về Cơ sở tài sản - Ảnh 1.

Hình minh họa

Cơ sở tài sản (Asset Base)

Khái niệm

Cơ sở tài sản trong tiếng Anh là Asset Base.

Cơ sở tài sản đề cập đến các tài sản cơ bản mang lại giá trị cho một công ty, sự đầu tư hoặc cho vay. Cơ sở tài sản không cố định; nó sẽ tăng hoặc giảm giá trị dựa trên các lực lượng thị trường, hoặc tăng và giảm khi một công ty bán hoặc mua tài sản mới.

Mặc dù việc các công ty thay đổi định kì cơ sở tài sản của mình bằng cách mua và bán chúng là điều hoàn toàn bình thường, nhưng sự thay đổi lớn trong cơ sở tài sản sẽ ảnh hưởng đến sự định giá của công ty và có thể là lá cờ đỏ cho các nhà phân tích. Người cho vay sử dụng tài sản hữu hình như một sự đảm bảo rằng ít nhất một phần tiền cho vay có thể được thu hồi thông qua việc bán tài sản được đảm bảo trong trường hợp khoản vay không thể được hoàn trả.

Nội dung về Cơ sở tài sản

Cơ sở tài sản của một công ty được bao gồm trong giá trị của nó và bao gồm các tài sản hữu hình như đất đai, nhà máy, thiết bị và hàng tồn kho. Nó cũng bao gồm các tài sản tài chính như tiền mặt, tài sản tương đương tiền và các chứng khoán. Thông thường, giá trị thị trường của một công ty sẽ lớn hơn cơ sở tài sản của nó vì giá trị thị trường còn bao gồm các yếu tố vô hình cũng như sự tăng trưởng trong tương lai dự kiến từ dòng tiền và lợi nhuận.

Ví dụ, với một khoản đầu tư vào hợp đồng tương lai, giá của tài sản cơ sở được sử dụng làm cơ sở tài sản của hợp đồng phái sinh đó có thể tăng hoặc giảm nhanh chóng, thay đổi giá mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho nó.

Với một khoản vay, giá trị của một ngôi nhà có thể tăng hoặc giảm theo thời gian, sẽ ảnh hưởng đến tài sản đảm bảo cơ bản trong một thế chấp. Các khoản vay kí quĩ đặc biệt nhạy cảm với giá trị cơ bản của tài sản đảm bảo, vì chứng khoán được cầm cố có giá trị dao động với thị trường thường được sử dụng cho mục đích này.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy