Kiến thức Kinh tế

Lương cơ bản (Base Pay) là gì? Một số điểm cần lưu ý

15:13 | 12/03/2020

Chia sẻ

Lương cơ bản (tiếng Anh: Base Pay) là mức lương ban đầu được trả cho người lao động, không bao gồm trợ cấp, tiền thưởng hoặc khoản tăng lương.
Lương cơ bản (Base Pay) là gì? Một số điểm cần lưu ý - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TLNT)

Lương cơ bản

Khái niệm

Lương cơ bản trong tiếng Anh là Base Pay.

Lương cơ bản là mức lương ban đầu được trả cho người lao động, không bao gồm trợ cấp, tiền thưởng hoặc khoản tăng lương. Đó là tỉ lệ đền bù mà người lao động nhận được để đổi lấy dịch vụ. 

Mức lương cơ bản của người lao động có thể được biểu thị theo mức lương theo giờ hoặc hàng tuần, hàng tháng, hoặc hàng năm. 

Lương cơ bản không bao gồm tất cả các hình thức bồi thường; ví dụ: trả chênh lệch ca, trả theo ca trực, trả cho các nhiệm vụ đặc biệt và thù lao khích lệ. Theo nguyên tắc chung, lương cơ bản của người lao động là số tiền tối thiểu người đó sẽ nhận được trong một khoảng thời gian thanh toán cụ thể. Trong đó, không bao gồm khoản bồi thường tài chính hoặc bồi thường hữu hình.

Một số lưu ý về lương cơ bản

Tỉ lệ lương cơ bản khác nhau giữa các ngành nghề. Nói chung, các ngành nghề yêu cầu sự giáo dục tiên tiến và kĩ năng chuyên ngành, thì phải trả mức cơ bản cao hơn so với các công việc chỉ đòi hỏi các kĩ năng phổ thông. Để cạnh tranh, nhà tuyển dụng thường đưa ra mức lương cơ bản hấp dẫn để tuyển được ứng viên có trình độ cao. 

Ngoài việc trả lương cơ bản cao, các công ty có thể thu hút nhân viên tương lai với các chế độ phúc lợi bao gồm các gói phúc lợi hậu hĩnh, chương trình về hưu, tiền thưởng, lựa chọn đầu tư và phần thưởng hữu hình như xe công ty hoặc du lịch miễn phí. Những chế độ này có thể làm tăng đáng kể khả năng tuyển dụng và duy trì nhân sự xuất sắc của một công ty.

Trái ngược với những người làm việc theo giờ được trả lương theo số giờ chính xác mà họ lao động, thì một nhân viên làm công ăn lương thường được dự kiến sẽ làm việc với số giờ tối thiểu để đối lấy mức lương cơ bản. Một số công ty không theo dõi số giờ làm việc của nhân viên làm công ăn lương. 

Lương cơ bản và lương năm 

Lương cơ bản không bao gồm tiền đền bù bổ sung trong quá trình làm việc, còn lương năm sẽ tính đến thu nhập thực tế trong suốt cả năm. Lương năm có thể cao hơn đáng kể so với mức lương cơ bản, vì nó có thể là cả tiền thưởng, tăng ca, trợ cấp hoặc tặng thưởng.

Lương năm cũng là một yếu tố trong bất kì khoản tiền nào được sử dụng bởi chủ lao động cho các chính sách bảo hiểm y tế, nha khoa và nhân thọ của người lao động. Tổng số pí bảo hiểm này được tính vào lãi suất cơ bản, cùng với các hình thức đền bù khác như tăng ca hoặc hoa hồng. Cuối cùng, tính được số tiền thanh toán thực sự nhận được trong một năm dương lịch. 

(Theo Investopedia)

Ích Y