Kiến thức Kinh tế

Lương lao động trung bình (Average Industrial Wage) là gì?

11:26 | 14/02/2020

Chia sẻ

Lương lao động trung bình (tiếng Anh: Average Industrial Wage) là mức lương trung bình theo giờ cho thành viên thuộc lực lượng lao động của một khu vực địa lí nhất định.
Lương lao động trung bình (Average Industrial Wage) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: The Independent

Lương lao động trung bình

Khái niệm

Lương lao động trung bình trong tiếng Anh là Average Industrial Wage.

Lương lao động trung bình là mức lương trung bình theo giờ cho thành viên thuộc lực lượng lao động của một khu vực địa lí nhất định. Chẳng hạn như một quốc gia hoặc một tỉnh, không bao gồm nhân viên của nông trại. 

Phép đo này đóng vai trò như một đại diện hợp lí cho mức lương của người lao động trung bình ở một quốc gia cụ thể. Nó được các tổ chức lao động và người sử dụng lao động lấy làm chuẩn để đánh giá mức lương trung bình trả cho người lao động thuộc lực lượng lao động tại khu vực đó. 

Lương lao động trung bình là một thuật ngữ có thể gây hiểu nhầm theo một cách nào đó, vì nó không chỉ bao gồm các con số liên quan đến người lao động thuộc ngành công nghiệp (industrial). Thay vào đó, nó bao gồm dữ liệu của nhân viên ở hầu hết các ngành trong toàn bộ lực lượng lao động, trừ công nhân tại các nông trại.

Lương lao động trung bình thường được sử dụng tại Mỹ và Canada để khảo sát và thống kê. Những điểm dữ liệu này có thể được so sánh với tỉ lệ lạm phát của một khu vực để xác định mức tăng tương đối trong mức thu nhập cá nhân. 

Lương lao động trung bình và các dữ liệu khác được theo dõi ở Mỹ và Canada

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) đã đưa mức lương lao động trung bình vào các loại thống kê khác nhau mà nó tổng hợp về lực lượng lao động Mỹ. Ngoài ra, BLS hiện cung cấp rất nhiều điểm dữ liệu khác nhau liên quan đến việc làm và người lao động. Các điểm dữ diệu này đào sâu một cách chính xác, chi tiết hơn để truyền tải dữ liệu và xu hướng liên quan đến các khía cạnh cụ thể của thông tin về việc làm. 

Những thông tin này có thể được sử dụng để xác định xu hướng, đưa ra kết luận, hỗ trợ kết luận liên quan đến việc làm và đưa ra dự đoán về hoạt động trong tương lai. Số liệu thống kê BLS hiện có sẵn trên trang web của cục và dễ dàng truy cập công khai bao gồm đồ thị, biểu đồ và báo cáo liên quan đến các chủ đề như tỉ lệ thất nghiệp, bồi thường, phúc lợi, đình công, năng suất và chi phí về nhân lực,...

Về thông tin tiền lương nói riêng, BLS tổng hợp dữ liệu liên quan đến thu nhập được chia thành các danh mục như ngành, tuổi, địa điểm hoặc các đặc điểm nhân khẩu học khác. Dữ liệu có thể được xem ở cấp quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương.

Tại Canada, Statistics Canada là cơ quan chính thức của chính phủ nước này biên soạn và phân tích thông tin thống kê về đất nước và dân cư của họ. Cơ quan này theo dõi mức lương trung bình theo chức danh công việc, tính toán tiền lương trung bình theo giờ của nhân viên được sắp xếp theo nhiều loại khác nhau và theo dõi các xu hướng liên quan đến khoảng cách tiền lương như chủng tộc và giới tính.

(Theo Investopedia)

Ích Y