Kiến thức Kinh tế

Chương trình thu hoạch sớm (Early Harvest Programme - EH) là gì?

16:00 | 22/11/2019

Chia sẻ

Chương trình thu hoạch sớm (tiếng Anh: Early Harvest Programme, viết tắt: EH) là một phần của Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Trung Quốc và ASEAN.
af166e4abc925ac992ebe9c4520de548

Chương trình thu hoạch sớm (Early Harvest Programme - EH) (Nguồn: gmanews)

Chương trình thu hoạch sớm (Early Harvest Programme - EH)

Chương trình thu hoạch sớm - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Early Harvest Programme, viết tắt là EH.

Chương trình thu hoạch sớm (EH) là một phần của Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Trung Quốc và ASEAN, trong đó qui định về phạm vi sảm phẩm, cắt giảm và loại bỏ thuế, khung thời gian thực hiện, nguyên tắc xuất xứ, bồi thường thương mại và các biện pháp khẩn cấp.

Chương trình thu hoạch sớm được qui định trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

Nội dung chương trình thu hoạch sớm

Các định nghĩa

1/ ASEAN 6 gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Thái Lan. 

2. Thuế suất MFN áp dụng gồm thuế trong hạn ngạch (Quota):

a) Đối với các nước thành viên ASEAN (là thành viên của WTO ở thời điểm 1/7/2003) và Trung Quốc tham chiếu đến thuế suất có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 1/7/2003;

b) Đối với trường hợp các nước thành viên ASEAN (chưa phải là thành viên của WTO ở thời điểm ngày 1/7/2003) là thuế nhập khẩu có hiệu lực áp dụng đối với Trung quốc kể từ ngày 1/7/2003.

Khung thời gian 

1. Đối với thương mại hàng hoá, đàm phán về thoả thuận cắt giảm thuế và loại bỏ thuế và các vấn đề khác như qui định sẽ bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2003 và sẽ kết thúc vào 30/06/2004 nhằm thiết lập ASEAN - Trung Quốc FTA về thương mại hàng hoá vào năm 2010 đối với Brunei, Trung quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, và vào năm 2015 đối với các nước thành viên mới của ASEAN.

2. Các đàm phán về Qui tắc xuất xứ đối với thương mại hàng hóa theo Điều 3 của Hiệp định này sẽ hoàn thành không muộn hơn tháng 12/2003.

3. Đối với thương mại dịch vụ và đầu tư, các đàm phán về các thỏa thuận tương ứng sẽ bắt đầu vào năm 2003 và sẽ thúc đẩy kết thúc nhanh nhất có thể được để thực hiện phù hợp với khung thời gian do các Bên đồng thuận trong đó: 

a) xem xét các lĩnh vực nhạy cảm của các Bên;

b) dành đối xử đặc biệt và khác biệt và linh hoạt cho các nước thành viên mới của ASEAN.

3. Đối với các lĩnh vực hợp tác khác theo qui định, các Bên sẽ tiếp tục xây dựng theo hướng các chương trình được thoả thuận và đang được thực hiện theo Hiệp định khung, phát triển các chương trình mới về hợp tác kinh tế và hoàn thành các thoả thuận về các linh vực hợp tác kinh tế khác nhau. 

Các Bên tích cực thực hiện theo cách thức mà tất cả các bên liên quan đều chấp thuận. Những thoả thuận này sẽ xác định khung thời gian để thực hiện các cam kết. (Theo ASEAN-China Free Trade Area - ACFTA, Trung tâm WTO VCCI)

K.H