|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards - IFRS) là gì?

16:35 | 28/11/2019
Chia sẻ
Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (tiếng Anh: International Financial Reporting Standards; viết tắt: IFRS) đang ngày càng được nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới áp dụng hoặc cam kết áp dụng trong tương lai gần.
adocao-ifrs-brasil-indice-788x480

Hình minh họa (Nguồn: afixcode)

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards - IFRS)

Khái niệm

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế trong tiếng Anh là International Financial Reporting Standards; viết tắt là IFRS.

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) với mục đích là để từng bước thay thế các hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) cho phù hợp với những thay đổi mới, theo kịp với tình hình mới khi môi trường kinh tế tài chính, cũng như hoạt động của doanh nghiệp có những biến đổi và phát sinh nhiều hoạt động mới.

Bộ chuẩn mực mới được hoàn thiện dần dần cho đến năm 2005, khi Nghị viện khối Liên minh Châu Âu chỉ định IFRS là chuẩn mực kế toán cho các công ty cổ phần trong các nước khối Liên minh Châu Âu và đã được chấp nhận trên toàn thế giới.

Nội dung về Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế

Tình hình áp dụng IFRS trên thế giới 

IFRS đang ngày càng được nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới áp dụng hoặc cam kết áp dụng trong tương lai gần. Tính đến nay, đã có 133/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đã công khai tuyên bố coi IFRS là bộ chuẩn mực kế toán duy nhất áp dụng trên toàn cầu. 

Bên cạnh đó, cũng có 119/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đã yêu cầu sử dụng các chuẩn mực của IFRS đối với tất cả hoặc hầu hết các công ty đại chúng trong nước, phần lớn các quốc gia còn lại cho phép áp dụng các chuẩn mực này. Số liệu thống kê cụ thể theo khu vực địa lí được thể hiện qua biểu 1 và biểu đồ 1.

Capture

1111(1)

Những lợi ích và khó khăn khi áp dụng IFRS tại Việt Nam

Lợi ích

+ Sử dụng IFRS giúp Việt Nam tiết kiệm chi phí soạn thảo, ban hành chuẩn mực kế toán và nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế.

+ Việc sử dụng hệ thống chuẩn mực kế toán được quốc tế chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, làm tăng tính rõ ràng, minh bạch của thông tin trên báo cáo tài chính giúp cho các công ty có thể huy động vốn trên thị trường quốc tế, nâng cao uy tín và thương hiệu, giúp doanh hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế tài chính toàn cầu.

+ Việc áp dụng IFRS sẽ tạo ra môi trường thuận lợi, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, tài chính tạo điều kiện cho các chuyên gia tài chính, các kế toán viên hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn.

+ Việc lập báo cáo theo IFRS giúp doanh nghiệp quản trị, trình bày tình hình tài chính theo đúng chuẩn mực quốc tế, đặc biệt các lĩnh vực mà chuẩn mực Việt Nam chưa có hoặc không có hướng dẫn; giúp người dùng so sánh các kết quả tài chính của các đơn vị báo cáo từ các quốc gia khác nhau một cách dễ dàng hơn do báo cáo tài chính của các công ty được lập dựa trên cùng một chuẩn mực.

+ Việc áp dụng IFRS sẽ làm tăng số lượng các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam và lượng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam.

Khó khăn

- Mức độ phát triển kinh tế cũng như thị trường tài chính Việt Nam còn thấp. Trong khi đó, nền tảng cơ bản và chủ đạo chi phối IFRS là nguyên tắc giá trị hợp lí, do vậy, để áp dụng được IFRS đòi hỏi phải có một thị trường cung cấp đủ các dữ liệu cơ sở để có thể đánh giá, ghi nhận theo qui định, hướng dẫn của IFRS.

- Việc áp dụng IFRS đòi hỏi các nhà quản lí, nhân viên kế toán và cả người sử dụng cần được đào tạo và có trình độ thích hợp.

- Việc áp dụng và thực hiện IFRS đòi hỏi phải bỏ ra các khoản chi phí đầu tư và duy trì khá lớn.

(Tài liệu tham khảo: ifrsvietnam)

Tường Vy