Kiến thức Kinh tế

Rủi ro hàng hóa (Commodity Risk) trong thương mại quốc tế là gì?

11:45 | 25/10/2019

Chia sẻ

Rủi ro hàng hóa (tiếng Anh: Commodity Risk) là rủi ro mà người bán phải chấp nhận như một phần của quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, và nó có thể xảy ra bất kì lúc nào.
rủi ro hàng hóa

Rủi ro hàng hóa

Khái niệm

Rủi ro hàng hóa trong tiếng Anh là Commodity risk.

Rủi ro hàng hóa là rủi ro mà người bán phải chấp nhận như một phần của quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, và nó có thể xảy ra bất kì lúc nào. Rủi ro này liên quan tới bản thân hàng hóa được sản xuất hay liên quan tới các điều kiện vận tải, bảo hiểm, bảo hành trong khi thực hiện việc hàng hóa.

Ảnh hưởng của rủi ro hàng hóa

Có rất nhiều yếu tố có thể dẫn tới rủi ro này như các điều kiện vận chuyển không đảm bảo, điều kiện kho bãi không phù hợp với đặc tính hàng hóa, do sự bất cẩn, hạn chế về phương tiện giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại nước người mua hay có thể là các yếu tố mang tính chất tự nhiên thuộc về môi trường,...

Rủi ro này có thể dẫn tới các tranh chấp giữa hai bên và làm tăng chi phí vận chuyển trong hợp đồng. Các rủi ro này sẽ trở nên đặc biệt phức tạp với những loại hàng hóa phức tạp, đòi hỏi điều kiện vận hành bảo quản đặc biệt.

Trong trường hợp thời gian bảo hành hàng hóa kéo dài, rủi ro này có thể ảnh hưởng tới không chỉ người mua, người bán mà còn cả các chủ thể thứ ba. Đối với người bán, họ cần phải xem xét rủi ro này khi đàm phán hợp đồng để đảm bảo điều kiện thanh toán hay điều kiện giá cả hàng hóa đã bao gồm phần bù đắp cho rủi ro này trong trường hợp xấu nhất. 

Một số loại rủi ro hàng hóa

Sở dĩ như vật là vì khi có rủi ro, người bán sẽ phái thay đổi một số điều kiện nhất định hoặc phải chịu thêm các chi phí phát sinh. Một số loại rủi ro đặc thù được xếp vào nhóm rủi ro hàng hóa gồm có:

- Rủi ro sản xuất: Rủi ro này thường phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa, đặc biệt với loại hàng hóa thiết kế theo đơn đặt hàng hoặc có những qui định đặc thù. 

- Rủi ro vận tải và bảo hiểm hàng hóa: Từ giác độ xem xét rủi ro đối với hàng hóa nói chung thì rủi ro hàng hóa không chỉ có rủi ro sản xuất mà còn có rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển và rủi ro xảy ra khi mua bảo hiểm cho hàng hóa. 

(Theo Giáo trình Tài trợ thương mại quốc tế, trường ĐH Ngoại thương, NXB Thống Kê)