|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chi tiêu của chính phủ (Government Spending) là gì?

08:52 | 13/11/2019
Chia sẻ
Chi tiêu của chính phủ (tiếng Anh: Government Spending) là một trong bốn thành tố cấu thành tổng mức chi tiêu trong vòng chu chuyển của thu nhập.
Circular flow of income (1)

Hình minh họa

Chi tiêu của chính phủ (Government Spending)

Định nghĩa

Chi tiêu của chính phủ trong tiếng Anh là Government Spending, Government Expenditure hay Public Expenditure.

Chi tiêu của chính phủ hay chi tiêu công cộng là một trong bốn thành tố cấu thành tổng mức chi tiêu trong vòng chu chuyển của thu nhập.

Chi tiêu của chính phủ đề cập đến khoản chi của khu vực công dành cho việc mua hàng hóa và cung cấp các dịch vụ như giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội và quốc phòng.

Đặc trưng

Trong kế toán thu nhập quốc gia:

- Khi chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ sử dụng hiện tại để đáp ứng trực tiếp các nhu cầu và yêu cầu cá nhân hoặc tập thể của cộng đồng, chi tiêu chính phủ được phân loại là chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của chính phủ.

- Khi chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ để sử dụng trong tương lai, chi tiêu chính phủ được phân loại là đầu tư của chính phủ. Những khoản này bao gồm tiêu dùng công cộng và đầu tư công, và thanh toán chuyển khoản.

Ý nghĩa

- Chi tiêu của chính phủ thường được sử dụng làm công cụ chính sách chủ yếu để điều tiết tổng mức chi tiêu (hay tổng cầu) trong nền kinh tế. Tuy nhiên, khó có thể đạt được những thay đổi ngắn hạn trong chi tiêu của chính phủ do có những khó khăn về hành chính và chính trị, đặc biệt khi việc cắt giảm chi tiêu làm thu hẹp tổng cầu.

Ví dụ như, chính phủ khó có thể nhanh chóng cắt giảm những khoản chi tiêu cho y tế, giáo dục khi các ngành này thường dử dụng nhiều lao động, không thể sa thải nhiều người. Hơn nữa, nếu chính phủ cắt giảm các khoản chi tiêu cho đầu tư công cộng, điều này có thể gây ra sự gián đoạn trong các dự án đầu tư dài hạn và làm suy kiệt cơ sở hạ tầng xã hội.

- Bên cạnh đó, khi chi tiêu của chính phủ bao gồm cả những khoản chi tiêu cho hàng hoá và dịch vụ mua của khu vực doanh nghiệp, thì việc cắt giảm chi tiêu có thể ảnh hưởng lớn sự thịnh vượng của khu vực tư nhân.

Nguồn chi tiêu của chính phủ

Chi tiêu của chính phủ được tài trợ chủ yếu thông qua hai nguồn:

(1) Thu thuế của chính phủ

Thuế trực thu

Thuế gián thu

(2) Chính phủ đi vay

Vay tiền của công dân

Vay nước ngoài

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Government Spending, Corporate Finance Institute - CFI)

Minh Lan

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Chỉ một mã tăng giá, gần 3.000 tỷ đồng EIB được giao dịch thỏa thuận
SGB là mã cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng giá trong tuần qua (26 - 30/9). Tính chung trong 5 ngày giao dịch, hơn 77 triệu cp EIB được trao tay thỏa thuận, tương đương với giá trị gần 3.000 tỷ đồng.