|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Các quĩ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước là gì?

12:44 | 20/09/2019
Chia sẻ
Các quĩ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước là các quĩ tiền tệ tập trung do nhà nước thành lập, quản lí và sử dụng nhằm cung cấp nguồn lực tài chính.
131312765350315703_Funds

Hình minh hoạ (Nguồn: sena)

Các quĩ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước

Khái niệm

Các quĩ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước hay các quĩ ngoài ngân sách.

Các q ngoài ngân sách là các q tiền tệ tập trung do nhà nước thành lập, quản và sử dụng nhằm cung cấp nguồn lực tài chính cho việc xử những biến động bất thường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và để hỗ trợ thêm cho ngân sách nhà nước trong trường hợp khó khăn về nguồn tài chính.

Sự hình thành và phát triển các q tài chính nhà nước ngoài ngân sách là nhu cầu cần thiết khách quan bắt nguồn từ chính yêu cầu nâng cao hiệu quả quản vĩ mô nền kinh tế.

Các quĩ tài chính ở Việt Nam

Sự ra đời và tồn tại của từng loại q tài chính nhà nước ngoài ngân sách tuỳ thuộc vào sự tồn tại các tình huống, các sự kiện kinh tế, xã hội. 

Khi các tình huống, sự kiện đó được giải quyết dứt điểm, trở lại trạng thái bình thường thì cũng là lúc từng loại q tài chính nhà nước ngoài ngân sách để giải quyết các tình huống, sự kiện đó cũng sẽ không còn do để tồn tại. 

Hiện nay ở Việt Nam hệ thống các q tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang được sắp xếp lại và bao gồm các q chủ yếu sau:

Q Dự trữ nhà nước (dưới hình thức hiện vật)

Q Dự trữ tài chính 

Q Dự trữ ngoại hối (do ngân hàng nhà nước quản )

Q Tích luỹ trả nợ nước ngoài

Q Quốc gia giải quyết việc làm và q Tín dụng đào tạo (hiện nay 2 q này đã được sáp nhập vào ngân hàng chính sách xã hội)

Q Phòng chống ma tuý

Q Bảo vệ môi trường Việt Nam

Q Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (7 địa phương)

Q Bảo hiểm xã hội (bao gồm cả q Bảo hiểm y tế đã được sáp nhập)

Và một số q khác

Vấn đề 

- Do nguồn tài chính để tạo lập các q tài chính nhà nước ngoài ngân sách đều có nguồn gốc (ít, hoặc nhiều) từ ngân sách nhà nước; nên tổ chức sao cho hợp số lượng và qui mô các q ngoài ngân sách là điều cần được tính toán, cân nhắc nhằm tránh phân tán nguồn lực của tài chính công.

- Các q ngoài ngân sách không chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Ngân sách nhà nước mà được quản theo các qui định riêng vừa gây ra khó khăn cho hoạt động quản nhà nước đối với các q, làm hạn chế tính đầy đủ, chính xác của việc phân tích đánh giá chi tiêu công. 

Hạn chế tính minh bạch của ngân sách; vừa khó tránh khỏi sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của q làm suy yếu tính hiệu quả của hệ thống q trong việc phối hợp các q ngoài ngân sách nhằm hỗ trợ ngân sách nhà nước giải quyết các mục tiêu của kinh tế vĩ mô. 

Do đó, vấn đề xây dựng một hệ thống khung pháp luật thống nhất điều chỉnh hoạt động của các q ngoài ngân sách trở thành đòi hỏi cần thiết và cấp bách.

(Tài liệu tham khảo: Tài chính công, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế quốc dân)

Diệu Nhi

TGĐ Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.