|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tuyến du lịch là gì? Tuyến du lịch Quốc gia và tuyến du lịch địa phương

15:09 | 23/06/2020
Chia sẻ
Tuyến du lịch là một cấp trong hệ thống phân vị du lịch.
Tuyến du lịch là gì? Tuyến du lịch Quốc gia và tuyến du lịch địa phương - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Sdtc.tdtu.edu)

Tuyến du lịch

Khái niệm

Tuyến du lịch là lộ trình liên kết các khu du lịch gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không (Khoản 9, Điều 4, Chương I - Luật Du lịch Việt Nam năm 2005).

Tuyến du lịch Quốc gia và tuyến du lịch địa phương

Các tuyến du lịch với các điều kiện sau đây được công nhận là tuyến du lịch Quốc gia:

- Nối kết các khu du lịch, điểm du lịch, trong đó có khu du lịch; điểm du lịch quốc gia; có tính chất liên vùng, liên tỉnh; kết nối với các cửa khẩu.

- Có biện pháp bảo vệ cảnh quan môi trường và cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch dọc theo tuyến.

Tuyến du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là tuyến du lịch địa phương: 

- Nối các khu du lịch, điểm du lịch trong phạm vi địa phương.

- Có biện pháp bảo vệ cảnh quan môi trường và cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch dọc tuyến (Khoản 1, 2, Điều 26, Chương IV - Luật Du lịch Việt Nam năm 2005).

Tuyến du lịch là một cấp trong hệ thống phân vị du lịch.

Khi tiến hành phân vùng du lịch, việc xác định được hệ thống phân vị là một nhiệm vụ quan trọng. Dự án phân vùng du lịch có hiệu quả, mang tính khoa học thực tiễn và hệ thống không phụ thuộc nhiều vào việc xác định hệ thống phân vị. Trên thế giới và ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các hệ thống phân vị du lịch khác nhau.

Theo M. Buchvarop (1987) đã xây dựng hệ thống phân vị gồm năm cấp: điểm du lịch - hạt nhân du lịch - tiểu vùng - á vùng - vùng.

Trong "Báo cáo tóm tắt Qui hoạch phát triển tổng thể du lịch Việt Nam thời kì 1995 - 2010" các nhà khoa học đã sử dụng hệ thống phân vị gồm năm cấp: điểm du lịch - trung tâm du lịch - tiểu vùng du lịch - á vùng du lịch - vùng du lịch.

Theo Khoản 6, 7, 8, 9, Điều 4, Chương I - Luật Du lịch Việt Nam (năm 2005) còn đưa thêm các đơn vị phân vị trong hệt thống phân vị như: khu du lịch, đô thị du lịch.

(Tài liệu tham khảo: Qui hoạch du lịch, Bùi Thị Hải Yến, NXB Giáo dục Việt Nam)

Tuyết Nhi

Bộ Công an yêu cầu ba ngân hàng rà soát các dịch vụ liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức tra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.