|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chi hội PATA Việt Nam (PATA Vietnam Chapter) là tổ chức gì? Nhiệm vụ

11:00 | 23/06/2020
Chia sẻ
Chi hội PATA Việt Nam (tiếng Anh: PATA Vietnam Chapter) là một bộ phận của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương.
Chi hội PATA Việt Nam (PATA Vietnam Chapter) là tổ chức gì? Nhiệm vụ - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Patavietnam.org)

Chi hội PATA Việt Nam

Khái niệm

Chi hội PATA Việt Nam trong tiếng Anh gọi là: PATA Vietnam Chapter.

Chi hội PATA Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chi hội) - một bộ phận của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là PATA) - là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp du lịch thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Mục đích của Chi hội là liên kết tự nguyện nhằm trao đổi, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau phát triển hoạt động du lịch theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam và phù hợp với Điều lệ của PATA.

Nhiệm vụ

1. Chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Chi hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Chi hội đã được phê duyệt. 

Không được lợi dụng hoạt động của Chi hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mĩ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Chi hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Chi hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Chi hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Đóng góp cho sự phát triển du lịch, nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch của Việt Nam và trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

4. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin kinh tế du lịch cho các hội viên.

5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thiết lập phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa các tổ chức thành viên với các đối tác trong và ngoài nước.

6. Tập hợp, nghiên cứu và tham khảo ý kiến các hội viên để phản ánh, đề đạt với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch.

7. Thực thi và giúp đỡ việc thực hiện các dự án của PATA và các hội viên Chi hội PATA Việt Nam.

8. Tổ chức các chuyến tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước, các hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm các hội viên.

9. Quản lí và sử dụng các nguồn kinh phí của Chi hội theo đúng qui định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ Chi hội PATA Việt Nam, Trang thông tin điện tử Chi hội PATA Việt Nam)

Tuyết Nhi

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.