Kiến thức Kinh tế

Trợ cấp quảng cáo (Advertising Allowance) là gì? Thực tế áp dụng

10:58 | 24/05/2020

Chia sẻ

Trợ cấp quảng cáo (tiếng Anh: Advertising Allowance) là tiền mà nhà sản xuất sản phẩm hoặc nhà cung cấp dịch vụ trả cho nhà bán lẻ khi quảng cáo sản phẩm cho họ.
Trợ cấp quảng cáo (Advertising Allowance) là gì? Thực tế áp dụng - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: zeropark)

Trợ cấp quảng cáo

Khái niệm

Trợ cấp quảng cáo trong tiếng Anh được gọi là Advertising Allowance hay Marketing co-op allowance hay Promotional allowance.

Trợ cấp quảng cáo là tiền mà nhà sản xuất sản phẩm hoặc nhà cung cấp dịch vụ trả cho nhà bán lẻ khi quảng cáo sản phẩm cho họ.

Trợ cấp quảng cáo có thể dưới hình thức nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất giảm giá hàng tồn kho cung cấp cho nhà bán buôn (Wholesaler) hoặc nhà bán lẻ (Retailer) để trả chi phí quảng cáo hoặc bán hàng. 

Công ty có thể thiết lập các yêu cầu để nhà bán lẻ nhận được trợ cấp, chẳng hạn như công ty sẽ phê duyệt quảng cáo trước khi chúng được xuất hiện và cung cấp bằng chứng quảng cáo đã được thực hiện. 

Bằng việc giúp nhà bán lẻ trả chi phí quảng cáo (Advertising costs), trợ cấp quảng cáo của công ty mang lại cho nhà bán lẻ động lực để tích trữ sản phẩm đó.

Áp dụng trong thực tế

Các chính sách và cách thực hiện trợ cấp quảng cáo của các công ty là khác nhau, nhưng hầu hết trong các trường hợp, nhà sản xuất sẽ trả một phần chi phí quảng cáo cho nhà bán lẻ hoặc cung cấp cho nhà bản lẻ hình ảnh, đồ hoạ hoặc hỗ trợ sản xuất quảng cáo. 

Họ cũng có thể cung cấp sẵn một quảng cáo đã được hoàn thiện cho nhà bán lẻ hay địa phương cụ thể, quảng cáo này có thể được phép tuỳ chỉnh hoặc không.

Trợ cấp quảng cáo cũng có thể ở dưới dạng trợ cấp hiển thị, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc thiết lập để hiển thị sản phẩm. Thực tế, trợ cấp quảng cáo cũng có thể được trả sau khi nhà bán lẻ đã phải chịu các chi phí khi quảng cáo và khuyến mãi sản phẩm.

Ví dụ

Một cửa hàng đồ chơi giáo dục bán một trò chơi cờ bàn (Board game) giúp trẻ em học về tài chính cá nhân (Personal finance). Cửa hàng đồ chơi này cho xuất bản Catalog hàng quí, trong đó quảng cáo trò chơi cờ bàn bằng các hình ảnh trẻ em đang chơi trò chơi này và một đoạn mô tả, giới thiệu trò chơi. 

Nhà sản xuất trò chơi thường sẽ trả một khoản trợ cấp quảng cáo cho cửa hàng đồ chơi để giúp bù đắp chi phí tiếp thị trò chơi bằng Catalog. Các chi phí này có thể bao gồm một phần chi phí in ấn Catalog, chi phí gửi thư hay chi phí khi giảm giá trò chơi.

(Tài liệu tham khảo: Advertising Allowance, Investopedia)

Diệu Nhi