|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Triết lí 14 điểm của Deming (Deming's 14-Point Philosophy) là gì?

12:01 | 17/06/2020
Chia sẻ
Triết lí 14 điểm của Deming (tiếng Anh: Deming's 14-Point Philosophy) đã trở thành các hành động để các nhà quản lí cao cấp áp dụng.
Triết lí 14 điểm của Deming (Deming's 14-Point Philosophy) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: salient)

Triết lí 14 điểm của Deming

Khái niệm

Triết lí 14 điểm của Deming trong tiếng Anh được gọi là Deming's 14-Point Philosophy.

Triết lí 14 điểm của Deming cho rằng khi chất lượng và hiệu suất tăng thì độ biến động giảm vì mọi vật đều biến động, nên cần sử dụng các phương pháp thống kê điều khiển chất lượng. Cần giảm độ biến động bằng cách cải tiến liên tục chứ không phải bằng thanh tra ồ ạt.

Deming là người Mỹ đầu tiên giới thiệu các nguyên tắc về chất lượng cho người Nhật Bản. Deming gặp gỡ Shewhart năm 1927, từ đó Deming đã học được các khái niệm cơ bản quản trị chất lượng có tính thống kê như Shewhart đã từng phát triển cho phòng thí nghiệm của Bell. Khi ông được phái tới Nhật Bản, ông đã trở thành một nhà thống kê học nổi tiếng.

14 điểm trong triết lí của Deming đã trở thành các hành động để các nhà quản lí cao cấp áp dụng.

Nội dung

Triết lí 14 điểm của Deming:

- Tạo ra sự nhất quán về mục đích hướng tới cải tiến sản phẩm dịch vụ;

- Nắm bắt các triết mới;

- Loại bỏ sự phụ thuộc vào kiểm nghiệm sản phẩm và dịch vụ để đạt chất lượng. Nhưng đòi hỏi phải có được các chứng cứ thống kê của quản qui trình cũng như các vấn đề cơ bản khác;

- Mua vật liệu nếu như chỉ có người cung cấp đó có qui trình có chất lượng. Chấm dứt việc ban thưởng cho doanh nghiệp trên cơ sở chỉ dựa vào phiếu giá;

- Sử dụng các phương pháp thống kê để tìm ra các điểm trục trặc và không ngừng cải tiến hệ thống;

- Thực hiện trợ giúp theo phương pháp hiện tại đối với việc đào tạo tại chỗ. Thực thi các phương pháp giám sát hiện đại;

- Phá tan sự sợ hãi;

- Xóa bỏ sự ngáng trở giữa các phòng ban;

- Loại bỏ các mục tiêu có tính số lượng;

- Xem xét lại các tiêu chuẩn công việc để đảm bảo chất lượng;

- Xóa bỏ các ngăn cản hạn chế lòng tự hào của người thợ;

- Thực thi các chương trình nghiêm chỉnh để đào tạo cho con người các năng mới;

- Hình thành bộ máy ở tầm quản cấp cao để hàng ngày đẩy mạnh thực hiện 13 điểm trên.

Về cơ bản 14 điểm của Deming có thể được coi là 3 phạm trù rộng lớn có tính triết :

- Sự nhất quán của mục tiêu; 

- Cải tiến không ngừng;

- Sự hợp tác giữa các chức năng.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị chất lượng dịch vụ, Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Diệu Nhi