|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuyết tam luận chất lượng của Juran (Juran's Quality Trilogy) là gì?

12:17 | 17/06/2020
Chia sẻ
Thuyết tam luận chất lượng của Juran (tiếng Anh: Juran's Quality Trilogy) cho rằng quản trị chất lượng liên quan tới 3 qui trình cơ bản là kế hoạch chất lượng, quản lí chất lượng và cải tiến chất lượng.
Thuyết tam luận chất lượng của Juran (Juran's Quality Trilogy) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: shsu)

Thuyết tam luận chất lượng của Juran

Khái niệm

Thuyết tam luận chất lượng của Juran trong tiếng Anh được gọi là Juran's Quality Trilogy.

Thuyết tam luận chất lượng của Juran cho rằng quản trị chất lượng liên quan tới 3 qui trình cơ bản là kế hoạch chất lượng, quản lí chất lượng và cải tiến chất lượng.

Nội dung

- Kế hoạch hóa chất lượng (Quality Planning): theo Juran, trước hết là phải nhận dạng khách hàng, khách hàng là bất kì một người nào tác động lên qui trình. Khách hàng bao gồm cả khách hàng bên trong và khách hàng bên ngoài. 

Sau khi xác định được nhu cầu khách hàng, điều cần thiết là phải tạo ra được hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu đó và hình thành nên các mục tiêu chất lượng với chi phí có thể thấp nhất. 

Tiếp đến là thiết kế qui trình. Thiết kế phải chứng minh được khả năng sản xuất ra sản phẩm trong các điều kiện hoạt động vẫn cụ thể. Cuối cùng, qui trình được chuyển cho người vận hành bằng cách kéo họ tham gia vào việc lập kế hoạch và đào tạo họ đầy đủ.

- Quản chất lượng (Quality Control): quản lí chất lượng được nhằm vào các yếu tố cơ bản cần được quản lí. Các yếu tố này cần phải được nhận ra. Các biện pháp và phương pháp đó cần phải được xác định. 

Các tiêu chuẩn thực hiện cần phải được thiết lập, khi thực hiện thực tế đo và được so sánh với các tiêu chuẩn, thì sự khác biệt cần được xem xét. Juran đã ủng hộ việc quản chất lượng phải được giao cho cấp thấp nhất và nếu có thẻ, nó có thể cho những người công nhân chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. 

Điều này có nghĩa là nên có sự đào tạo rộng rãi trong việc thu thập số liệu và các năng giải quyết vấn đề.

- Cải tiến chất lượng (Quality Improvement): được thực hiện tiếp theo bằng cách chứng minh sự cần thiết phải cải tiến chất lượng và thiết lập các dự án cải tiến cụ thể. 

Các nhóm chất lượng cụ thể cần phải được thành lập để hướng dẫn dự án phát hiện ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục trong điều kiện hoạt động cụ thể. Cuối cùng là cơ chế quản qui trình mới, duy trì và phát triển thành quả.

Mối quan hệ giữa 3 qui trình được chỉ ra trong Thuyết tam luận chất lượng.

1993: Juran đã đưa ra khái niệm "chi phí chất lượng" – chi phí phù hợp (chi phí đánh giá và chi phí phòng ngừa) tăng lên thì tỉ lệ lỗi sẽ giảm xuống và chi phí sai hỏng cũng giảm xuống. 

Là người có khả năng hiểu được tác động của các chính sách khi tính toán bằng đồng USD, sự đánh đổi dẫn tới mức độ phù hợp cao từ 50% - 80% trong tổng số chi phí cũng nói lên rằng các công ty hoạt động như vậy là không tốt. Phát hiện này cũng nói lên rằng lỗi zero không phải là một mục tiêu thực tế.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị chất lượng dịch vụ, Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Diệu Nhi

Cuộc chiến tỷ giá năm ngoái khó lặp lại, năm nay NHNN ở thế chủ động hơn rất nhiều
Theo các chuyên gia, nguy cơ tỷ giá cuối năm từ việc Fed tăng lãi suất là có song bối cảnh năm nay rất khác, tỷ giá được nhiều yếu tố hỗ trợ và NHNN đã có sự chuẩn bị để đối phó với tình hình.