|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuế lũy thoái (Regressive Tax) là gì? Bản chất và đặc trưng của thuế lũy thoái

09:55 | 13/11/2019
Chia sẻ
Thuế lũy thoái (tiếng Anh: Regressive Tax) là hệ thống thuế trong đó thuế tăng khi thu nhập giảm, nếu tính bằng tỉ lệ phần trăm thu nhập của người đóng thuế.
regressive_tax

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Thuế lũy thoái (Regressive Tax)

Định nghĩa

Thuế lũy thoái trong tiếng Anh là Regressive Tax

Thuế lũy thoái hay thuế thoái lui là một loại thuế được áp dụng thống nhất, chiếm tỉ lệ phần trăm thu nhập lớn hơn đối với những người có thu nhập thấp và chiếm tỉ lệ phần trăm thu nhập nhỏ hơn đối với những người có thu nhập cao.

Bản chất và đặc trưng của thuế lũy thoái

- Thuế lũy thoái trái ngược với thuế lũy tiến.

Thuế lũy thoái là hệ thống thuế trong đó thuế tăng khi thu nhập giảm, nếu tính bằng tỉ lệ phần trăm thu nhập của người đóng thuế.

Tác động của thuế lũy thoái

- Thuế lũy thoái ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp nghiêm trọng hơn những người có thu nhập cao vì thuế lũy thoái được áp dụng thống nhất cho mọi tình huống, bất kể người nộp thuế. Mặc dù thuế lũy thoái được coi là công bằng khi đánh thuế tất cả mọi người ở cùng một mức, nhưng nó được coi là bất công trong các trường hợp khác.

Ví dụ

Các loại thuế gián thu, chẳng hạn thuế hàng hóa hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt, trở nên có tính lũy thoái khi tính bằng tỉ lệ của thu nhập ròng.

Ví dụ, nếu một mặt hàng có giá là 10 nghìn đồng và thuế hàng hóa là 10%, thì tỉ lệ 1 nghìn đồng so với 200 nghìn đồng thu nhập/tháng của một công nhân sẽ cao hơn tỉ lệ 1 nghìn đồng/ 600 nghìn đồng thu nhập/tháng của một công nhân khác. Vì vậy, một người càng nghèo, gánh nặng về thuế mà anh ta phải chịu càng lớn. Vì do này, thuế lũy thoái không được coi là loại thuế công bằng trong xẫ hội.

Liên hệ thực tiễn

Hầu hết các hệ thống thuế thu nhập đều sử dụng lộ trình đánh thuế lũy tiến trong khi các loại thuế khác được áp dụng thống nhất bất kể người nộp thuế.

Mặc dù Hoa Kỳ có hệ thống thuế lũy tiến khi nói đến thuế thu nhập, có nghĩa là những người có thu nhập cao hơn phải trả phần trăm thuế cao hơn mỗi năm so với những người có thu nhập thấp hơn, người dân vẫn phải trả một số loại thuế được coi là thuế lũy thoái. Một số trong số này bao gồm thuế bán hàng của tiểu bang, phí người dùng và ở một mức độ nào đó là thuế tài sản.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Regressive Tax, Investopedia)

Minh Lan

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.