Kiến thức Kinh tế

Tài sản đang quản lí (Assets Under Management - AUM) là gì?

10:31 | 15/11/2019

Chia sẻ

Tài sản đang quản lí (tiếng Anh: Assets Under Management, viết tắt: AUM) là tổng giá trị thị trường của các khoản đầu tư mà một tổ chức thay mặt cho khách hàng quản lí. Mỗi công ty có định nghĩa và công thức tính AUM khác nhau.
Assets-under-Management

Hình minh họa. Nguồn: cdn.hrblock.in

Tài sản đang quản lí

Khái niệm

Tài sản đang quản lí trong tiếng Anh là Assets Under Management, viết tắt là AUM.

Tài sản đang quản lí (AUM) là tổng giá trị thị trường của các khoản đầu tư mà một tổ chức thay mặt cho khách hàng quản . Các tổ chức này có thể là quĩ tương hỗ, công ty đầu tư mạo hiểm hay công ty môi giới. Mỗi tổ chức có thể tính AUM theo một cách khác nhau.

Một số công ty cộng luôn cả tiền gửi ngân hàng và tiền mặt khi tính AUM, trong khi số khác thì hạn chế không đưa vào.

Nhìn chung, AUM là một khía cạnh được sử dụng để đánh giá một công ty hoặc quĩ đầu tư, và cũng thường được xem xét kết hợp với hiệu suất và kinh nghiệm quản lí.

Ví dụ, nếu một nhà đầu tư chi 50.000 USD đầu tư vào một quĩ tương hỗ, khoản tiền đó sẽ trở thành một phần của tổng AUM của quĩ. Người quản lí quĩ có thể mua và bán cổ phiếu theo mục tiêu đầu tư của quĩ bằng cách sử dụng tất cả các khoản tiền của quĩ mà không cần phải có thêm sự cho phép nào từ nhà đầu tư.

Biến động của AUM

AUM biến động hàng ngày. AUM tăng có thể là do hiệu suất đầu tư tăng, có thêm khách hàng và tài sản mới, tăng dòng vốn vào của nhà đầu tư, tăng giá trị thị trường của khoản đầu tư, và tăng lượng cổ tức tái đầu tư và ngược lại.

Các yếu tố khác khiến AUM giảm bao gồm: giá trị thị trường của khoản đầu tư giảm, số lượng khách hàng giảm hoặc quĩ đầu tư tạm ngừng nhận thêm khách hàng.

Tầm quan trọng của AUM

Nhà quản công ty đầu tư sẽ giám sát AUM vì nó liên quan đến chiến lược đầu tư. Ngoài ra AUM cũng được sử dụng như một công cụ markting để thu hút các nhà đầu tư mới.

AUM có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được về qui mô hoạt động của một công ty đầu tư khi so với các đối thủ cạnh tranh.

AUM cũng có thể là một khía cạnh quan trọng để tính phí quản lí, do nhiều quĩ hay tổ chức đầu tư thu phí theo một tỉ lệ phần trăm của tổng AUM. Thông thường, AUM càng tăng thì tỉ lệ phí càng giảm, nhằm khuyến khích khách hàng đầu tư với số tiền lớn.

Ví dụ về AUM trong thực tế

Khi đánh giá một quĩ hoặc công ty đầu tư cụ thể, các nhà đầu tư thường nhìn vào AUM. Tương tự như mức vốn hóa thị trường đối với một công ty, AUM thể hiện qui mô của quĩ đầu tư. Các quĩ có AUM cao thì có khối lượng giao dịch thị trường của cổ phiếu quĩ cũng cao hơn, khiến chúng có tính thanh khoản cao hơn.

Dưới đây là 5 công ty quản lí tài sản có AUM lớn nhất thế giới tính đến tháng 6 năm 2019.

Đơn vị: tỉ USD

5 aum

Hình minh họa. Nguồn: www.ipe.com

(Theo: investopedia)

Hằng Hà