|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) là gì?

17:09 | 31/10/2019
Chia sẻ
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (tiếng Anh: Commodity Futures Trading Commission, viết tắt: CFTC) là một cơ quan liên bang độc lập của Mỹ qui định hoạt động các thị trường hàng hóa tương lai và quyền chọn.
2b1b0ce4-c2d9-11e9-ae6e-a26d1d0455f4

Hình minh họa. Nguồn: Thetokenist.io

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai 

Khái niệm

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai trong tiếng Anh là Commodity Futures Trading Commission - CFTC.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai là một cơ quan liên bang độc lập của Mỹ được thành lập theo Đạo luật Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai năm 1974 qui định thị trường hàng hóa tương lai và quyền chọn. Mục tiêu của nó bao gồm thúc đẩy thị trường tương lai cạnh tranh và hiệu quả hơn đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư chống lại sự thao túng, lạm dụng và gian lận trong thương mại.

Hiểu về Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai CFTC

CFTC có năm ủy ban, mỗi ủy ban do một ủy viên được bổ nhiệm bởi tổng thống và được Thượng viện phê chuẩn đứng đầu. Năm ủy ban này tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, thị trường toàn cầu, thị trường năng lượng và môi trường, thị trường công nghệ và sự hợp tác giữa CFTC và SEC. Các ủy ban bao gồm các cá nhân đại diện cho lợi ích của các ngành cụ thể, các nhà giao dịch, các sàn giao dịch tương lai, các sàn giao dịch hàng hóa, người tiêu dùng và môi trường.

Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) qui định việc giao dịch hàng hóa tương lai ở Mỹ được thông qua vào năm 1936, CEA thiết lập khuôn khổ luật pháp mà CFTC hoạt động dựa trên. Theo Đạo luật này, CFTC có thẩm quyền thiết lập các qui định được nêu trong Tiêu đề 17, Chương I, Bộ luật Qui định Liên bang (CFR).

Những thách thức mới cho CFTC

CFTC đang rời bỏ vai trò vốn có của mình là cơ quan điều chỉnh các hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cho sản phẩm là hàng hóa để đối mặt với những thách thức mới trong kỷ nguyên số của thế kỷ 21.

Một thách thức mới mà CFTC phải đối mặt là các sản phẩm công nghệ tài chính mới (FinTech) và tiền điện tử như Bitcoin xuất hiện, những hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2017 được giao dịch với Tập đoàn CME. CFTC cho rằng FinTech đang thúc đẩy sự đổi mới trong thị trường tài chính trên toàn cầu. 

Các công nghệ mới có phạm vi hoạt động rộng lớn từ các điện toán đám mây và giao dịch thuật toán đến trí tuệ nhân tạo và Machine learning, bản đồ mạng và nhiều thứ khác. Những công nghệ này có nhiều tác động đáng kể hay thậm chí là tạo ra những ảnh hưởng lớn trên các thị trường do CFTC điều tiết và ngay chính CFTC. CFTC cũng có kế hoạch giám sát sự nổi lên của việc hội nhập công nghệ này.

CFTC đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường tài chính. Nếu không có qui định và những tổ chức điều chỉnh thị trường này, những người tham gia thị trường có thể bị lừa bởi những cá nhân vô đạo đức và mất niềm tin vào thị trường vốn. Điều này có thể làm cho thị trường vốn không phân bổ các nguồn tài chính hiệu quả cho các nhà sản xuất và hoạt động kinh tế đang cần nhất. Điều này gây bất lợi cho các nhà đầu tư, người tiêu dùng và xã hội. 

(Theo Investopedia)

Lê Thảo

Nên bỏ tiền vào tài sản đầu tư nào: Vàng, chứng khoán hay bất động sản?
Rót tiền vào đâu luôn là mối quan tâm thường trực của các nhà đầu tư. Việc quyết định đầu tư vàng, cổ phiếu hay bất động sản... phụ thuộc vào tình hình vĩ mô cùng những thông tin kinh tế, xã hội trong nước và thế giới. Tuy nhiên, không có công thức chung nào cho tất cả. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh tế và khẩu vị của bản thân nhằm gia tăng lợi nhuận.