|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phương trình kế toán mở rộng (Expanded Accounting Equation) là gì? Công thức của phương trình

17:27 | 20/05/2020
Chia sẻ
Phương trình kế toán mở rộng (tiếng Anh: Expanded Accounting Equation) được lấy từ phương trình kế toán thông thường và minh họa chi tiết hơn các thành phần khác nhau của vốn cổ đông trong một công ty.
Phương trình kế toán mở rộng (Expanded Accounting Equation) là gì? Công thức của phương trình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Double Entry Bookkeeping

Phương trình kế toán mở rộng

Khái niệm

Phương trình kế toán mở rộng trong tiếng Anh là Expanded Accounting Equation.

Phương trình kế toán mở rộng được lấy từ phương trình kế toán thông thường và minh họa chi tiết hơn các thành phần khác nhau của vốn cổ đông trong một công ty.

Bằng cách phân tách vốn chủ sở hữu thành các bộ phận cấu thành, các nhà phân tích có thể hiểu rõ hơn về cách lợi nhuận được sử dụng như cổ tức, tái đầu tư vào công ty hoặc giữ lại làm tiền mặt.

Công thức của phương trình kế toán mở rộng

Phiên bản mở rộng của phương trình kế toán trình bày chi tiết vai trò vốn chủ sở hữu trong phương trình kế toán cơ bản:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

Nợ phải trả: bao gồm tất cả các khoản nợ hiện tại, nợ dài hạn và nghĩa vụ

Vốn chủ sở hữu: tài sản có sẵn cho các cổ đông sau tất cả các khoản nợ

Phương trình kế toán mở rộng:

Tài sản = Nợ phải trả + CC + BRE + R + E + D

Trong đó:

CC: Vốn góp, vốn được cung cấp bởi các cổ đông ban đầu (Paid-In Capital) 

BRE: Lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận không phân phối cho các cổ đông từ giai đoạn trước

R: Doanh thu, những gì được tạo ra từ các hoạt động của công ty

E: Chi phí, chi phí phát sinh để vận hành các hoạt động của công ty

D: Cổ tức, thu nhập được phân phối cho các cổ đông của công ty

Phương trình kế toán mở rộng hoạt động như thế nào?

Đôi khi, các nhà phân tích muốn hiểu rõ hơn về thành phần vốn chủ sở hữu của công ty. Bên cạnh tài sản và nợ phải trả, vốn cổ đông là một phần của phương trình kế toán tổng hợp, được mở rộng thành các yếu tố sau: Vốn góp, lợi nhuận giữ lại, doanh thu, chi phí, cổ tức.

Vốn góp và cổ tức cho thấy hiệu quả của các giao dịch với các cổ đông. Sự khác biệt giữa doanh thu, lợi nhuận được tạo ra, chi phí và tổn thất phát sinh phản ánh ảnh hưởng của thu nhập ròng đối với vốn chủ sở hữu. Nhìn chung, phương trình kế toán mở rộng rất hữu ích trong việc xác định ở mức cơ bản cách vốn chủ sở hữu trong một công ty thay đổi theo từng giai đoạn.

(Theo Investopedia)

Lê Huy

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?
Việc các cổ phiếu trong VN30-Index chiếm tỷ trọng khá lớn trong VNIndex trong khi các cổ phiếu này biến động “thất thường” vì nhiều lý do đã đặt ra vấn đề làm thế nào để loại bỏ những ảnh hưởng “lệch lạc” của nhóm cổ phiếu lớn này.